„Warto być eko” – spotkanie ekologiczne klas drugich
Dodany przez admin dnia 12.05.2019
W związku z niedawno obchodzonym Dniem Ziemi uczniowie klas drugich spotkali się na sali gimnastycznej, by przypomnieć sobie zasady postępowania młodego ekologa. Na początku przeprowadzono krótką pogadankę na temat ochrony środowiska, którą zakończono wspólnym postanowieniem:
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową,
jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Pełna Treść

„Warto być eko” – spotkanie ekologiczne klas drugich

W związku z niedawno obchodzonym Dniem Ziemi uczniowie klas drugich spotkali się na sali gimnastycznej, by przypomnieć sobie zasady postępowania młodego ekologa. Na początku przeprowadzono krótką pogadankę na temat ochrony środowiska, którą zakończono wspólnym postanowieniem:
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową,
jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.

Potem uczniowie obejrzeli film animowany „Ekologiczny dom”, który utrwalił sposoby życia z ekologią w domu. Następnie odbył się quiz sprawdzający wiedzę uczestników spotkania z zakresu ekologii. Wypadł bardzo dobrze! Dzieci potrafiły poprawnie odpowiedzieć na zadawane pytania podnosząc właściwy kolor kredki. Po intensywnych zadaniach umysłowych nadeszła pora na ruch i odrobinę odprężenia – taniec oraz drużynowe ćwiczenia z przyborem nietypowym. Do kolejnych działań klasy musiały podzielić się na zespoły. W kilkuosobowych grupach wykonywały przydzielone zadania:
- odszyfrowywanie haseł: „Zbieramy makulaturę”, „Segregujemy śmieci”, „Oszczędzamy wodę”, „Warto być Eko”,
- odkodowywanie - kolorowanie kwiatów według ustalonego kodu,
- segregowanie działań przyjaznych i szkodliwych dla środowiska.
Aby nie zapomnieć o prawidłowych nawykach, efekty swojej pracy dzieci zawieszały na sznurku tworząc ekologiczne, ilustrowane zasady postępowania chroniące Ziemię.
Mamy nadzieję, że utrwalone wiadomości uczniowie będą nie tylko znali, ale zastosują je w codziennym życiu.
Organizatorki:
M. Knitter, M. Łangowska