Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Środa, 29 czerwca 2022 r. Do WAKACJI jeszcze -4 dni.    
SU
Samorząd Uczniowski
Opiekun
Anna Leszczyńska

» Władze SU
» Plan pracy SU
» Działalność SU

Wyszukiwarka działu:

Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Lp. Zadania i sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni za wykonanie Efekty wychowawcze
1 Wznowienie działalności SU, wybory w klasach, wybór Rady SU IX 2016 Opiekun SU
Wychowawcy klas IV-VI
Umiejętność korzystania z przysługujący praw.
2 Wybór prezydium SU, podział na sekcje, Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny 2016/2017 IX 2016 Opiekun SU Umiejętność korzystania z przysługujących praw, branie odpowiedzialności za własny wybór.
3 Akcja profilaktyczna skierowana do uczniów i nauczycieli wychowawców klas I - Mój młodszy kolega/koleżanka. 19 IX-30 X 2016 Opiekun SU
członkowie SU
Wspomaganie nauczycieli wychowawców, pomagamy młodszym kolegom i koleżankom.
4 Udział w apelu porządkowym dla klas IV-VI wg potrzeb Opiekun SU Akcja informacyjna.
Rozwijanie potrzeby pomocy. Gotowość do współpracy.
Przedstawienie zespołu.
5 Udział w apelu porządkowym dla klas I-III wg harmonogramu Opiekun SU
Wystąpienie zespołu kierowniczego:
Przewodnicząca Zastępca
Skarbnik
Akcja informacyjna - Jak zachowujemy się podczas lekcji przerw w szkole i poza nią?
6 Udział w akcji Szkoła promująca zdrowie. Wg terminarza Opiekun SU
Członkowie SU
Realizacja zadań przydzielonych przez dyrekcję
7 Akcja charytatywna "Podziel się posiłkiem" Wg terminarza Członkowie SU Rozwijanie potrzeby pomocy. Gotowość do współpracy.
8 Wspólne opracowanie planu działań SU w roku 2016/2017. Ustalenie harmonogramu zadań i określenia terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie X 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Umiejętność planowania.
9 Przedstawienie Planu Pracy SU X 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu społecznym
10 "Konkurs na najbardziej zgraną klasę" X 2016 - VI 2017 Opiekun SU
Członkowie SU
Dyrekcja szkoły
Kształtowanie aktywności i pomysłowości, współdziałania w grupie. Promowanie klasy w środowisku szkolnym i lokalnym.
11 Dzień Edukacji Narodowej - wykonanie życzeń dla n-li, n-li emerytów. 14 X 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Przekazanie życzeń i własnoręcznie wykonanego prezentu.
12 Święto Szkoły - Obchody 50 lecia Szkoły - zadania przydzielone przez dyrekcję szkoły. 18 XI 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Uczymy się organizować życie kulturalne w szkole.
13 Szkolny dzień patrioty. 10 XI 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Akcja patriotyczna: celem akcji jest uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju, wyrażanie szacunku dla symboli narodowych (hymnu, godła, barw narodowych) oraz zjednoczenie społeczności uczniowskiej.
14 Zorganizowanie w ramach akcji Carex – "Szkolnego dnia czystych rąk" dla uczniów klas I-III. 5 X 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Pielęgniarka
Nauczyciele wychowawcy
Propagowanie zdrowego stylu życia, pokaz mycia rąk, korzystanie z materiałów przekazanych przez firmę CAREX oraz wykorzystanie prezentacji multimedialnej wykonanej przez SU pt. Gdzie były i co robiły Twoje ręce?
15 Udział w organizacji ślubowania klas I Wg terminarza Członkowie SU Wspieramy młodszych kolegów i koleżanki
16 Akcja "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" 6 XII 2016 Opiekun SU
Członkowie SU
Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, bezinteresowne działanie
17 Dyskoteka karnawałowo - walentynkowa - "W karnawale czas na bale" 14 II 2017 Opiekun SU,
Członkowie SU
Aktywne i twórcze działanie na rzecz szkoły
18 Walentynki - Poczta Walentynkowa 12 luty 2017 Opiekun SU
Członkowie SU
Świetlica szkolna
Kształtowanie pomysłowości i twórczości uczniów
19 Konkurs profilaktyczny - plastyczny dla klas IV-VI pt. "Bezpieczny Internet" - "STOP CYBERPRZEMOCY". Rozstrzygnięcie konkursu 8 II 2017 Opiekun SU
Członkowie SU
I. Fierek
K. Kosecki
Kształtowanie twórczości uczniów i poczucia wspólnoty z młodszymi uczniami
20 Szkolny dzień zielony 21 III 2017 Opiekun SU
Członkowie SU
Akcja profilaktyczna, przeciwdziałanie wagarom
21 Organizowanie szkolnego konkursu "Na najlepiej dyżurującą klasę VI". Od IX do VI 2017 Rozstrzygnięcie konkursu 1.06.2017 Opiekun SU
Członkowie SU
Opiekun Grupy Wiekowej klas VI
Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
22 Zbiórki charytatywne: "Podziel się posiłkiem", "Góra grosza", WOŚP. Według kalendarza Opiekun SU
Członkowie SU
Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, poczucie bycia potrzebnym, bezinteresownym.
23 Warsztaty dla uczniów klas III - "Jak zostać członkiem SU?" VI 2017 Opiekun SU Promowanie SU wśród klas III, akcja informacyjne
24 Przygotowanie materiałów na stronę SU i gazetkę Według potrzeb Opiekun SU
Członkowie SU
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.
25 Dokumentacja działalności SU
- protokoły zebrań samorządu
- dokumentacja fotograficzna
Według potrzeb Opiekun SU
Członkowie SU
Umiejętność prowadzenia działalności samorządu, bycie konsekwentnym, systematycznym i odpowiedzialnym

Ważne cele, to:
 • spotkania z dyrekcją szkoły
 • współpraca z opiekunami grup wiekowych
 • objęcie opieką klas I-III
 • promowanie zdrowia
 • współpraca z rodzicami
 • zapraszanie zainteresowanych na spotkania SU
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym

  *Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w czasie roku szkolnego 2016/2017, może ulec zmianie, po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją szkoły.
  Opiekun SU Anna Leszczyńska
 • Podręczniki
  Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2021/2022, które należy zakupić we własnym zakresie
  Klasy 1-8
  Dla rodzica
  UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
  W D Ż
  Menu
  Komunikaty dyrektora
  NAUKA w SP1
  DLA RODZICÓW
  DLA NAUCZYCIELI
  PANEL INFORMACYJNY
  DLA ÓSMOKLASISTY

  Deklaracja dostępności

  Menu obiadowe

  Prawo szkolne
  O szkole
  Czersk i okolice
  Stowarzyszenie

  SU
  ZHP
  Pedagog i psycholog
  Logopeda
  Rzecznik Praw Ucznia
  Rycerstwo

  Zajęcia pozalekcyjne
  Kategorie newsów
  Terminarz 2021/2022
  Sukcesy i uroczystości

  Promocja Zdrowia
  Ekologia
  Sport
  Żeglarstwo
  Języki obce i regionalne
  Biblioteka
  Świetlica

  Opracowania n-li
  Plan lekcji

  Najlepsi uczniowie
  Gazetka szkolna
  Rozrywka
  Różne
  Dla ucznia
  Regulaminy
  Konkursy 2020/2021

  Zadania i ćwiczenia:
  Zadania interaktywne

  Przedmioty
  Technika:
  Technika (K.Mróz)

  Historia:
  Historia (M.Talewski)
  Nasze Konkursy
  Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

  REGULAMIN
  Wyniki poprzednich edycji konkursu:
  rok 2022
  rok 2021
  rok 2020
  rok 2019
  rok 2018
  rok 2017
  rok 2016
  rok 2015
  rok 2014
  rok 2013
  rok 2012
  rok 2011
  rok 2010
  rok 2009
  rok 2008
  rok 2007
  rok 2006
  75593229 Unikalnych Wizyt
  Powered by PHP-Fusion © 2003-2022
  Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
  Theme Designed by: Brimstone