Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Środa, 29 czerwca 2022 r. Do WAKACJI jeszcze -4 dni.    
SU
Samorząd Uczniowski
Opiekun
Anna Leszczyńska

» Władze SU
» Plan pracy SU
» Działalność SU

Wyszukiwarka działu:

REGULAMIN KONKURSU STOP - CYBERPRZEMOCY

REGULAMIN KONKURSU STOP - CYBERPRZEMOCY


W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "STOP cyberprzemocy" poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem internetu oraz telefonów komórkowych, Samorząd Uczniowski zapraszają uczniów klas I-VII do udziału w konkursie profilaktyczno - plastycznym.
CELE KONKURSU
• Uświadomienie uczniom zagrożeń, wynikających z użytkowania mediów elektronicznych;
• Zapoznanie z aspektami ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy;
• Przedstawienie procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz wypracowanie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu;
• Ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych;
• Popularyzowanie wykorzystania komputera w życiu codziennym, pracy i nauce;
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
• Kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy;
• Promowanie uzdolnionej plastycznie młodzieży naszej szkoły.
1. Termin: przekazanie prac do 25 stycznia 2018 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu 13 lutego.
3. Uczniowie samodzielnie wykonują plakat o tematyce związanej z cyberprzemocą.
4. Praca może być wykonana techniką dowolną.
5. Prace oddane po terminie, niedokończone lub niesamodzielne nie będą brane pod uwagę.
6. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko wychowawcy.
7. Prace plastyczne należy przekazać opiekunowi SU pani A. Leszczyńskiej.
8. Prace oceniane będą przez opiekuna SU oraz przedstawicieli SU – sekcji rozrywkowej.
9. Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody zakupione przez SU.
Opiekun SU
Anna Leszczyńska
Szkolny Dzień Czystych Rąk
Czytaj artykuł o Szkolnym Dniu Czystych Rąk
Regulamin Poczty Walentynkowej
Regulamin udziału w Poczcie Walentynkowej
1. Poczta Walentynkowa trwa od 15.01 – 29.01.
2. Uczniowie przygotowują kartki walentynkowe, które przynoszą do świetlicy szkolnej.
3. Kartki wrzucane są do pudełka przez nauczyciela świetlicy.
4. Kartki muszą być wykonane estetycznie, muszą zawierać dane odbiorcy: imię i nazwisko oraz klasę, nie mogą być włożone w kopertę.
5. Zabrania się używania obraźliwych słów i innych treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby obrazić adresata.
6. Za przynoszenie kartek niezgodnych z regulaminem uczniowie zostaną ukarani punktami ujemnymi z zachowania.
Organizatorzy
SU, ŚWIETLICA SZKOLNA
Najlepiej dyżurująca klasa
Samorząd Uczniowski wyłonił zwycięzców I etapu Szkolnego Konkursu Profilaktycznego "Na najlepiej dyżurującą klasę VI". Konkurs trwał cały rok szkolny. Celem konkursu jest popularyzacja zachowań prozdrowotnych, częściowe wyeliminowanie zachowań niebezpiecznych, objęcie opieką uczniów klas młodszych oraz wspomaganie nauczycieli podczas dyżurów. Uczniowie klas VI oceniani byli przez przedstawicieli SU (Weronikę Laskowską, Wiktorię Gornowicz, Aleksandrę Engelhart, Emilię Figlewską, Katarzynę Lindę) oraz nauczycieli, sprawujących dyżury w wyznaczonych miejscach.
Konkurs profilaktyczny - Bezpieczny internet

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO pt. "BEZPIECZNY INTERNET"

Cel konkursu:
Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem internetu

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz nauczyciel informatyki pan Kazimierz Kosecki.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI.
3. Uczestnicy konkursu tworzą wiersz, który musi być zgodny z tematem, wiersze napisane nie na temat nie będą brane pod uwagę.
4. Tekst wiersza oraz metryczkę z danymi autora (imieniem i nazwiskiem oraz klasą), należy dostarczyć do p. Anny Leszczyńskiej do 27 stycznia.
5. Konkurs trwa od 7 stycznia do 27 stycznia 2015 roku.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który musi zawierać przynajmniej 6 wersów.
7. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najładniejszego tekstu na szkolnej stronie internetowej.
9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 stycznia.
11. Na laureatów czekają nagrody oraz dyplomy.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas I-VI
pt. "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?"

1. Regulamin określa zasady przebiegu konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, im. Janusza Korczaka w Czersku, pod hasłem „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”.
2. Organizatorem etapu szkolnego jest Samorząd Uczniowski.
3. Konkurs odbywa się w dniach 01.11.2014 – 31.01.2015 r.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na temat: „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”. Prace plastyczne należy dostarczyć do pani Anny Leszczyńskiej do 31.01.2015 r.
5. O wyborze laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa. Komisja wybierze i nagrodzi 3 (trzy) najciekawsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria: odpowiedź na pytanie konkursowe, kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz formę stylistyczną prac.
6. Prace muszą być wykonane samodzielnie, bez pomocy nauczyciela.
7. Nagrodzone prace będą brały udział w konkursie ogólnopolskim.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.04.2015 na łamach strony internetowej www.carex.pl/akademia.
Organizator SU

Konkurs profilaktyczny "Na najlepiej dyżurującą klasę VI" rozstrzygnięty!!!!
Szczegóły konkursu
Ważne zadanie dla Samorządu Uczniowskiego!!!
Od roku 2000 nasza szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W tym roku szkoła stara się o odnowienie certyfikatu. Został więc powołany zespół do spraw ewaluacji działań zdrowotnych w szkole, który zaprosił Samorząd Uczniowski o przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas IV-VI. Celem tego zadania było zbadanie, czy uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu edukacji zdrowotnej.
Czytaj więcej
Pierwszy dzień wiosny
I dzień wiosny
Konkurs
Samorząd Uczniowski przypomina o konkursie poetyckim na wiersz pt. "Bezpieczny Internet", który został ogłoszony w lutym 2014 roku, na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy SU zostali zobowiązani do przekazania informacji innym uczniom na godzinie wychowawczej. Konkurs trwa do 03 lutego do 15 kwietnia 2014 roku. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI i polega na stworzeniu wiersza zgodnego z tematem konkursu. Własne wytwory poetyckie prosimy o przekazanie w formie papierowej do pani Anny Leszczyńskiej najpóźniej do 13 kwietnia. Szczegółowy regulamin konkursu poniżej. Wiersze zeszłoroczne nie będą brane pod uwagę.
Organizatorzy:
Anna leszczyńska
Kazimierz Kosecki


  Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz pt. "Bezpieczny Internet"

 1. Organizatorem szkolnego konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz nauczyciel informatyki.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI.
 3. Wiersz musi być zgodny z tematem, wiersze napisane nie na temat nie będą brane pod uwagę.
 4. Tekst wiersza oraz metryczkę z danymi autora (imieniem i nazwiskiem oraz klasą), należy dostarczyć do p. Anny Leszczyńskiej do 13 kwietnia.
 5. Konkurs trwa do 03 lutego do 15 kwietnia 2014 roku.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który musi zawierać przynajmniej 6 wersów.
 7. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najładniejszego tekstu na szkolnej stronie internetowej.
 9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 kwietnia.
 11. Na laureatów czekają nagrody oraz dyplomy.


Zapraszamy do udziału w konkursie!
Samorząd Uczniowski
Góra grosza
Szczegóły
Życzenia

Podziękowanie

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie."
W podzięce za trud włożony w naszą edukację,
samych radości i sukcesów wszystkim nauczycielom
oraz pracownikom szkoły
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzy Samorząd Uczniowski

Strona 1 z 4 1 2 3 4 >
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2021/2022, które należy zakupić we własnym zakresie
Klasy 1-8
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
75592531 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2022
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone