Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Środa, 29 czerwca 2022 r. Do WAKACJI jeszcze -4 dni.    
Nawigacja
  Strona główna
Start
Szukaj
Księga Gości
Archiwum Newsów

  Komunikacja
Kontakt
Forum Dyskusyjne
Foto Galeria
Galeria plastyczna
Ciekawe Linki

  Pobieralnia
Pliki do Pobrania
Archiwalna

  Dokumentacja
F.A.Q
Autor
Polityka prywatności
» Dokumenty
Projekt

Insta.Ling
skuteczna nauka słówek
Gość
Zaloguj się
Członków Online
Gości Online: 9
Brak członków online

Zarejestrowani użytkownicy: 29
Najnowszy zarejestrowany: sp1historia

Twój IP: 34.239.167.149
Prace plastyczne
Losowe Zdjęcie
4c
4c
Zdjęcia klasowe 2006/2007
Najnowsze artykuły
Dzień patrioty.
Dla ósmoklasisty
"Kim jest uczeń zdo...
Rola zajęć pozalek...
Hospitacja na wychow...
Wątków na forum
Najnowsze tematy
Edytowanie strony
To o czym gadamy?
Sklepik
Konkurs-zbieranie na...
Korepetycje.
Najciekawsze tematy
........Dyskoteki... [19]
Panie kaziku!!! [8]
Sklepik [7]
Mundurki - co o t... [6]
Konkurs-zbieranie... [3]
Top 5 Downloads
Arkusz dostosowan... 33101
Arkusz dostosowan... 29877
Testy kompetencji... 17066
Program naprawczy... 16337
Program naprawczy... 14842
Top 5 Links
Wirtualna Polska 65535
FreeFoto 65535
Epublikacje 65535
Gry po szkole 65369
Gangam style po p... 45452
Procedury bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć rewalidacyjnyc

Procedury bezpieczeństwa
podczas organizacji zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej nr w Czersku


Na podstawie:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
- rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.


DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia
 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 2. Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
 3. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej:
  • higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  • higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
  • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
  -przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
  -po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
  -po usunięciu środków ochrony osobistej,
  -nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
  -zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
  -w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
  -przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 4. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 6. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 7. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
 8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wykorzystywanego wyposażenia najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników.
 9. W szczególności ważne jest:
  • regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
  • dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA
 1. Składa oświadczenie.
 2. Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników szkoły i innych rodziców z dziećmi).
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie wirusem.
 4. Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci.
 5. Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu.
 6. Zaopatruje dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły.
 7. Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 8. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez dziecko.
 9. Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 2. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
 3. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
 4. Należy dostosować wielkość sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 7. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
 8. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2021/2022, które należy zakupić we własnym zakresie
Klasy 1-8
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
75592878 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2022
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone