Rola zajęć pozalekcyjnych
Dodany przez admin dnia 22.06.2007

Rola zajęć pozalekcyjnych w ogólnym wychowaniu uczniów

Program wychowania fizycznego realizowany jest w szkole przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. Na nich młodzież szkolna rozwija i podnosi na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtuje swój stosunek do aktywności fizycznej.
Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią również pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Każdy człowiek ma naturalną potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa .U niektórych osób potrzeby te są większe od innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe .
Dwudziestu lat jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku i od początku swojej pracy prowadzę pozalekcyjne zajęcia sportowe, widząc potrzebę przeciwdziałania niedoborowi ruchu, którym dotkniętych jest wielu uczniów oraz wypełnienia im czasu wolnego w sposób zorganizowany i bezpieczny . W czasie swojej praktyki szkolnej często prowadziłem zajęcia społecznie, nie otrzymując za nie wynagrodzenia, co związane było z brakiem środków finansowych nie tylko na tego typu zajęcia, lecz również na inne zajęcia pozalekcyjne.
Celem zajęć organizowanych przeze mnie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:
  1. Oddziaływanie wychowawcze poprzez:
  2. Stymulowanie rozwoju młodych organizmów
  3. Zapewnienie harmonijnego rozwoju psychospołecznego
  4. Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku
  5. Kształtowanie sprawności kondycyjnej, zwłaszcza szybkości lokomocyjnej oraz pojedynczego ruchu
  6. Kształtowanie właściwości koordynacyjnych ze szczególnym naciskiem na precyzję, rytmiczność, ekonomikę i celowość ruchu
  7. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych uczniów poprzez wpajanie zasad i techniki wykonywania ruchu
  8. Przygotowanie i wybór uczniów najzdolniejszych do klas sportowych, w których prowadzę zajęcia
  9. Umożliwienie sprawdzenia poziomu nabywanych umiejętności ruchowych poprzez udział w różnego typu imprezach sportowych
  10. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych
Prowadzone przeze mnie zajęcia cieszyły się i cieszą dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Średnia liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach waha się między 20 a 30. Zajęcia odbywają się w zależności od warunków pogodowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej, 1 lub 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
Program zajęć ustalany jest po konsultacji z uczniami, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, w oparciu o możliwości bazowe szkoły oraz przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Najbardziej ulubione dyscypliny to piłka nożna, , koszykówka, unihokej, , tenis stołowy.
W zajęciach znaczący procent stanowią uczniowie, którzy stwarzają często problemy wychowawcze w szkole, spędzający dużo czasu bez opieki dorosłych. Organizując zajęcia sportowe wypełniam im czas wolny, umożliwiam wyładowanie nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Wielu z uczniów uczestniczących w sportowych zajęciach pozalekcyjnych rozbudzone zainteresowania stara się pogłębiać w klubie Borowiak Czersk
Sądzę, że aspekt wychowawczy pozalekcyjnych zajęć sportowych z punktu widzenia roli wychowawcy, którą nauczyciel wychowania fizycznego powinien również pełnić jest podstawowym celem, dla którego warto poświęcić swój wolny czas.
Zachęcam wszystkich nauczycieli do podejmowania podobnych działań, bo często nie zdajemy sobie sprawy jaką ważną rolę w kształtowaniu charakterów młodych ludzi mogą pełnić pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Opracowanie: Jacek Wycinka nauczyciel wf