Organizacja Samorządu Uczniowskiego
Dodany przez dnia 17.06.2008
We wrześniu 2007 r. dokonano wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w klasach IV – VI. W wyniku wyborów członkami Rady SU zostali : Magda Jażdżewska IVA, Karol Pietrzak IVB, Robert Magdziarek IVC, Dalia Bruska IVD, Anna Kloskowska IVE, Ilona Chełminiak IVF, Dawid Lewiński IVG, Mateusz Cisewski VA, Weronika Jakubowska VB, Agnieszka Peplinska VC, Wojciech Czapiewski VD, Małgorzata Gliszczyńska VE, Agata Sprenga VF, Jakub Klugmann VIA, Monika Sawicka VIB, Magdalena Stopa VIC, Klaudia Bobińska VID, Mateusz Lemańczyk VIE.
Pełna Treść
Dnia 28 września 2007 r. odbyło się pierwsze zebranie członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy zapoznali się z Regulaminem SU, który został przyjęty i zatwierdzony na bieżący rok szkolny. Następnie odbyły się wybory Prezydium SU, które przeprowadzono poprzez głosowanie tajne. W wyniku wyborów przewodniczącym SU został Mateusz Lemańczyk, zastępcą przewodniczącego Magdalena Stopa natomiast skarbnikiem Klaudia Bobińska.
Członkowie SU zostali podzieleni na kilka sekcji :
- sekcja kulturalna
- sekcja artystyczno – informacyjna
- sekcja ekologiczno – prozdrowotna
- sekcja współpracy z radiowęzłem
- sekcja zabaw i konkursów
Skład poszczególnych sekcji został podany na osobnym sprawozdaniu.
Następnie opracowano plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2007/2008, który także został podany na osobnym sprawozdaniu. Wszelkie informacje o działalności SU można też znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły, prowadzonej przez przewodniczącego SU Mateusza Lemańczyka.