wybory Samorządu klasowego
Dodany przez dnia 18.09.2007
WYBORY SAMORZ¡DU KLASOWEGO
Jednym z pierwszych wydarzeń ,które miały miejsce był wybór Samorządu klasowego .........................

Pełna Treść
WYBORY SAMORZ¡DU KLASOWEGO Jednym z pierwszych wydarzeń, które miały miejsce był wybór Samorządu Klasowego.W wyniku burzliwych obrad,tworzenia koalicji,pertraktacji i mediacji.Samorząd klasy tworzą ostatecznie:
Przewodnicząca - Magda Jażdżewska
Z-ca przewodniczącej- Piotr Biesek
Skarbnik- Michalina Szydełko
Sekcja dekoracyjna ,której szefem został wybrany jednogłośnie Przemysław Sękowski (to zrozumiałe w końcu talent plastyczny odziedziczył po mamusi i dziadku )
Natomiast do prac Rady Samorządu Szkolnego wybrani zostali Magda Jażdżewska i Michalina Szydełko.Są to osoby energiczne w przypadku Michasi i odpowiedzialne w przypadku Magdy więc na pewno wykażą się w działaniach na rzecz klasy i szkoły .
Do naszej klasy przeniosła się Emilia Błocińska ,która również wchodzi w skład Samorządu Szkolnego jest osobą bardzo uporządkowaną i solidną oraz uzdolnioną Samorząd będzie zatem dobrym polem do popisu dla całej trójki dziewczynek z naszej klasy
Życzymy zatem owocnej pracy !