Konkurs
Dodany przez admin dnia 15.03.2014
Samorząd Uczniowski przypomina o konkursie poetyckim na wiersz pt. "Bezpieczny Internet", który został ogłoszony w lutym 2014 roku, na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy SU zostali zobowiązani do przekazania informacji innym uczniom na godzinie wychowawczej. Konkurs trwa do 03 lutego do 15 kwietnia 2014 roku. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI i polega na stworzeniu wiersza zgodnego z tematem konkursu. Własne wytwory poetyckie prosimy o przekazanie w formie papierowej do pani Anny Leszczyńskiej najpóźniej do 13 kwietnia. Szczegółowy regulamin konkursu poniżej. Wiersze zeszłoroczne nie będą brane pod uwagę.
Organizatorzy:
Anna leszczyńska
Kazimierz Kosecki


  Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz pt. "Bezpieczny Internet"

 1. Organizatorem szkolnego konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz nauczyciel informatyki.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI.
 3. Wiersz musi być zgodny z tematem, wiersze napisane nie na temat nie będą brane pod uwagę.
 4. Tekst wiersza oraz metryczkę z danymi autora (imieniem i nazwiskiem oraz klasą), należy dostarczyć do p. Anny Leszczyńskiej do 13 kwietnia.
 5. Konkurs trwa do 03 lutego do 15 kwietnia 2014 roku.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który musi zawierać przynajmniej 6 wersów.
 7. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najładniejszego tekstu na szkolnej stronie internetowej.
 9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 kwietnia.
 11. Na laureatów czekają nagrody oraz dyplomy.


Zapraszamy do udziału w konkursie!
Samorząd Uczniowski