Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?"
Dodany przez admin dnia 25.10.2014

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla klas I-VI
pt. "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?"

1. Regulamin określa zasady przebiegu konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, im. Janusza Korczaka w Czersku, pod hasłem „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”.
2. Organizatorem etapu szkolnego jest Samorząd Uczniowski.
3. Konkurs odbywa się w dniach 01.11.2014 – 31.01.2015 r.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na temat: „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”. Prace plastyczne należy dostarczyć do pani Anny Leszczyńskiej do 31.01.2015 r.
5. O wyborze laureatów konkursu zadecyduje komisja konkursowa. Komisja wybierze i nagrodzi 3 (trzy) najciekawsze prace konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria: odpowiedź na pytanie konkursowe, kreatywność, pomysłowość, oryginalność oraz formę stylistyczną prac.
6. Prace muszą być wykonane samodzielnie, bez pomocy nauczyciela.
7. Nagrodzone prace będą brały udział w konkursie ogólnopolskim.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16.04.2015 na łamach strony internetowej www.carex.pl/akademia.
Organizator SU