Konkurs profilaktyczny - Bezpieczny internet
Dodany przez admin dnia 07.01.2015

Regulamin SZKOLNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO pt. "BEZPIECZNY INTERNET"

Cel konkursu:
Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z użytkowaniem internetu

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz nauczyciel informatyki pan Kazimierz Kosecki.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VI.
3. Uczestnicy konkursu tworzą wiersz, który musi być zgodny z tematem, wiersze napisane nie na temat nie będą brane pod uwagę.
4. Tekst wiersza oraz metryczkę z danymi autora (imieniem i nazwiskiem oraz klasą), należy dostarczyć do p. Anny Leszczyńskiej do 27 stycznia.
5. Konkurs trwa od 7 stycznia do 27 stycznia 2015 roku.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza, który musi zawierać przynajmniej 6 wersów.
7. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania najładniejszego tekstu na szkolnej stronie internetowej.
9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 stycznia.
11. Na laureatów czekają nagrody oraz dyplomy.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy