Regulamin Poczty Walentynkowej
Dodany przez admin dnia 28.01.2015
Regulamin udziału w Poczcie Walentynkowej
1. Poczta Walentynkowa trwa od 15.01 – 29.01.
2. Uczniowie przygotowują kartki walentynkowe, które przynoszą do świetlicy szkolnej.
3. Kartki wrzucane są do pudełka przez nauczyciela świetlicy.
4. Kartki muszą być wykonane estetycznie, muszą zawierać dane odbiorcy: imię i nazwisko oraz klasę, nie mogą być włożone w kopertę.
5. Zabrania się używania obraźliwych słów i innych treści, które w jakikolwiek sposób mogłyby obrazić adresata.
6. Za przynoszenie kartek niezgodnych z regulaminem uczniowie zostaną ukarani punktami ujemnymi z zachowania.
Organizatorzy
SU, ŚWIETLICA SZKOLNA