Skład
Dodany przez dnia 19.12.2007

ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

7.10 oraz 20.10 września odbyło się spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego, na którym to wybraliśmy Radę SU i podzieliliśmy się na sekcje.

liderem została: Zuzanna Rafińska
zastępcą: Laura Drewczynska
skarbnikiem: Sylwester Pozorski

Ustaliliśmy harmonogram działań SU wynikający z planu pracy szkoły. Mamy kilka zadań priorytetowych:
 • Działalność charytatywna
 • Działalność profilaktyczna
 • Działalność kulturalno - oświatowa
 • Rozwijanie inicjatyw uczniowskich
 • Prowadzenie gazetki ściennej SU
 • Opieka nad klasami I
 • Akcje profilaktyczne – przeciwdziałanie cyberprzemocy, przeciwdziałanie wagarom, poprawa bezpieczeństwa podczas przerw.
 • Akcje prozdrowotne- Szkolny dzień czystych rąk.


  Działalność charytatywna:
 • udział w akcji WOŚP
 • włączenie się do akcji "Góra grosza"

  Działalność kulturalno - oświatowa:
 • organizowanie imprez okolicznościowych:
  Zabawa karnawałowa.
  Szkolny dzień zielony.
  Walentynki.
  Szkolny dzień patrioty.

  NASZE SEKCJE:
 • sekcja kulturalna: "Z kulturą na co dzień"
 • sekcja artystyczno - informacyjna: "Sztuka - to moje drugie imię"
 • sekcja ekologiczno - prozdrowotna: "Z ekologią za pan brat"
 • sekcja zabaw i konkursów: "Niech żyje wolność, wolność i swoboda!"
  Po zapoznaniu się, co w danej sekcji możemy robić i za co będziemy odpowiedzialni, zaczęliśmy się odpowiednio dzielić.

  Podział na sekcje:


  Z kulturą na co dzień
  Monika Linda
  Agata Brzezińska
  Wiktoria Gornowicz
  Marta Krygier
  Dawid Łada
  Kornelia Krygier

  Sztuka - to moje drugie imię
  Paulina Stosik
  Monika Pastwa
  Sylwester Pozorski
  Laura Drewczynska
  Zuzanna Rafińska

  Z ekologią za pan brat
  Sandra Pupka Lipińska
  Nikola Wesołowska
  Dominika Skarbek
  Jagoda Gromowska
  Laura Wajdzik
  Małgorzata Jaster

  "Niech żyje wolność, wolność i swoboda..."
  Oliwia Śpica
  Agnieszka Klaman
  Marcel Gogolewski
  Agata Szlachcikowska
  Monika Janikowska