Trójka klasowa
Dodany przez dnia 18.03.2008
W SKŁAD NASZEJ TRÓJKI KLASOWEJ WCHODZ¡ NASTĘPUJ¡CE OSOBY:


Przewodniczący:
Mateusz Lemańczyk
Z-ca:
Angelika Jasnoch
Skarbnik:
Natalia Zielińska
Łącznik z bibloteką:
Sandra Kitowska


Dekoracją naszej klasy zajmują się:

Sandra Kitowska

Anna Gradowska

Natalia Zielińska

Angelika Jasnoch

Opracowała: Kasia