Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej
Dodany przez admin dnia 11.10.2013
Dzień 11 października 2013r. dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku był dniem szczególnym. Zapisze się on, jako ten, w którym została oficjalnie otwarta i poświęcona nowa sala gimnastyczna. Czekały na nią całe pokolenia uczniów i rodziców i oto jest. Zachwyca wielkością, nowością i wyposażeniem. Doskonale wpisana w architekturę szkoły, sprawia wrażenie, jakby tu była zawsze. Nic więc dziwnego, że uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości.
Pełna Treść
Dzień 11 października 2013r. dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku był dniem szczególnym. Zapisze się on, jako ten, w którym została oficjalnie otwarta i poświęcona nowa sala gimnastyczna. Czekały na nią całe pokolenia uczniów i rodziców i oto jest. Zachwyca wielkością, nowością i wyposażeniem. Doskonale wpisana w architekturę szkoły, sprawia wrażenie, jakby tu była zawsze. Nic więc dziwnego, że uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości. Nie mogło przecież zabraknąć nikogo, z tych, dzięki którym udało się zrealizować marzenie. Pojawili się zatem: p. Marek Jankowski - Burmistrz Czerska, p. Przemysław Biesek Talewski- wicestarosta chojnicki, p. Ireneusz Bojanowski -Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku, Ks. doktor Zbigniew Straszewski- proboszcz parafii Czersk, p. Aleksandra Łasicka - starszy wizytator delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, reprezentująca Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zastępca burmistrza - p. Jan Gliszczyński. Żadna budowa nie obejdzie się bez projektantów, wykonawców oraz tych, którzy nadzorują prace. Nieodzowna zatem była obecność następujących osób: p. Zdzisława Kufla- projektanta, Mirosława Ksepka- zastępcy dyrektora firmy budowlanej SMOK w Starogardzie Gdańskim, p. Magdaleny Trąpczyńskiej- kierownika budowy, panów Leszka Zabrockiego i Dariusza Kaszubowskiego - inspektorów nadzoru, Edmunda Kruta- naczelnika wydziału gospodarczego UM w Czersku. Obecni byli również ludzie dobrej woli, hojnie wspierający to wielkie przedsięwzięci, jakim była budowa sali. Wymienić należy: p. Katarzynę Światową - Prezes Banku Spółdzielczego w Czersku, p. Ireneusza Bojanowskiego- Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk, państwa Katarzynę i Piotra Pozorskich oraz państwa Barbarę i Andrzeja Pozorskich, a także państwa Kamilę i Ludwika Woźniaków i państwa Krystynę i Adama Spiców. Na uroczystości obecni byli także: p. Grzegorz Klauza - były dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki oraz była i obecna przewodnicząca Rady Rodziców szkoły, panie: Maria Korda i Edyta Kaszubowska. Bardzo cieszy fakt, iż w tym ważnym dniu przybyli także emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Uroczystość, połączona z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Odśpiewano hymn państwowy i głos zabrała p. dyrektor Bożena Spica, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych. Po niej wystąpił p. Marek Jankowski- Burmistrz Czerska. O symboliczne przecięcie wstęgi poproszono p. Aleksandrę Łasicką, p. Burmistrza Marka Jankowskiego, dyrektor szkoły p. Bożenę Spicę oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Polę Paurowską. Całości dopełniła ceremonia poświęcenia, której dokonał ks. Proboszcz dr Zbigniew Straszewski. Po niej p. dyrektor Bożena Spica i burmistrz p. Marek Jankowski wręczyli podziękowania i pamiątkowe statuetki gościom honorowym i sponsorom. Przybyli goście na ręce p. dyrektor przekazywali prezenty, wśród których prym wiodły piłki. Po wystąpieniach przyszła kolej na wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także aktów mianowania przez burmistrza p. Marka Jankowskiego. Z tejże okazji wszyscy wysłuchali piosenki w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku. Wyprowadzono sztandar szkoły i na parkiet sali, tanecznym krokiem, weszli wspaniale przygotowani artyści. Po występach wszystkich zaproszono na poczęstunek do "małej sali". Uroczystość dobiegła końca. Pozostaje teraz już tylko dobrze wykorzystać możliwości, które daje nowy obiekt sportowy, bo przecież, jak brzmiało hasło tego wyjątkowego wydarzenia "Ruch rzeźbi umysł"!
Opracowanie: Katarzyna Ebertowska
Zdjęcia: Bernadeta Rostankowska i Jerzy Polakiewicz