VII Gminnym Konkursie Regionalnym
Dodany przez admin dnia 09.04.2006
Dnia 5 kwietnia 2006r. odbył się VII Gminnym Konkursie Regionalnym, w którym udział wzięło 40 uczniów. Zadaniem uczestników było przygotowanie albumu "Zasłużeni dla miasta, gminy i regionu". Tegoroczny jubileusz stał się okazją do przypomnienia dziejów tego grodu, jego dorobku a także osiągnięć. To, czym szczycimy się dziś, tworzyli ludzie nie zawsze związani z naszym regionem od urodzenia. Wielu z nich przemknęło jak meteory, ale i oni wnieśli swój wkład do chwały tego miasta. (...)
Pełna Treść
Dnia 5 kwietnia 2006r. odbył się VII Gminnym Konkursie Regionalnym, w którym udział wzięło 40 uczniów. Zadaniem uczestników było przygotowanie albumu "Zasłużeni dla miasta, gminy i regionu". Tegoroczny jubileusz stał się okazją do przypomnienia dziejów tego grodu, jego dorobku a także osiągnięć. To, czym szczycimy się dziś, tworzyli ludzie nie zawsze związani z naszym regionem od urodzenia. Wielu z nich przemknęło jak meteory, ale i oni wnieśli swój wkład do chwały tego miasta. Niektóre z przygotowanych albumów to swoisty rejestr sylwetek ludzi żyjących i działających w naszym regionie. Są to sylwetki zasłużonych w różnych dziedzinach: społecznej, kulturalnej, oświatowej i politycznej. Upamiętnianie i popularyzowanie biografii jednostek wybitnych to zadanie tego konkursu. Sądzę, że zostało ono spełnione, gdyż uczestniczyło w nim aż 40 uczniów z naszej gminy i gminy Karsin, która corocznie bierze udział w naszych regionalnych zmaganiach. Prace uczniów z Karsina, jak zwykle, oceniono bardzo wysoko.
Komisja konkursowa oceniała: trafność doboru sylwetek, bogactwo zgromadzonych materiałów źródłowych, sposób zaprezentowania zebranego materiału, poprawność językową zawartych w albumie tekstów, oryginalność, staranność i pomysłowość wykonania. Zwycięzcom przyznano nagrody.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce – K. Kobierowska i A. Chyła za album „Krystyna Ryduchowska, Włodzimierz Ostajo-Lniski”. II miejsce – D. Denega i A. Czerwieńska za album „Zasłużeni dla regionu”, oraz pięć wyróżnień: O. Bal i A. Cherek za album „Nie zaboczta”; A. Kucharska („Zasłużeni”), J. Konefka („Józef Chełmowski”), A. Sikora („Sławomir Sikora”) i P. Bonkowski („Sławomir Bonkowski”).
W kategorii szkół gimnazjalnych dwa pierwsze miejsca exequo: M. Narloch i M. Nilek za album „Ojcowie Kaszub – Derdowski i Rogala”; G. Polasik i R. Nilek za album „Zasłużeni dla gminy Karsin”; oraz trzy wyróżnienia dla K. Dajskiej, A. Milewskiego i N. Schulz.
Serdeczne podziękowania i gratulacje składam nauczycielom, pod opieką których powstały te piękne albumy: paniom Janinie Kowalewskiej, Sylwii Głowackiej, Elżbiecie Thiede-Kuch, Elżbiecie Brzeskiej z Karsina; paniom Ewie Wryczy i Renacie Szreiber z Gimnazjum w Czersku oraz paniom Marii Gerowskiej i Barbarze Ringwelskiej ze SP w Czersku.
Organizatorami konkursu były: mgr B. Milewska i mgr B. Ringwelska.
B. Milewska, SP nr 1 Czersk
Kilka ujęć
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)