Wyróżnienie dla klasy IIId w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "PLANETA ENERGII"
Dodany przez admin dnia 14.05.2014
W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy IIId z nauczycielką Ewą Bonkowską wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Planeta Energii", organizowanego przez Grupę ENERGA. Patronem honorowym programu jest Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, natomiast patronem merytorycznym Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Podczas realizacji programu dzieci: dowiedziały się skąd bierze się energia elektryczna, jakie są jej źródła i jakie ma znaczenie we współczesnym życiu, uczyły się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych, w czasie burzy, czy w przypadku porażenia prądem, kształtowały postawy proekologiczne związane z oszczędzaniem prądu.
Pełna Treść

WYRÓŻNIENIE DLA KLASY III D W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "PLANETA ENERGII"

W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy IIId z nauczycielką Ewą Bonkowską wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Planeta Energii", organizowanego przez Grupę ENERGA. Patronem honorowym programu jest Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, natomiast patronem merytorycznym Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. Podczas realizacji programu dzieci: dowiedziały się skąd bierze się energia elektryczna, jakie są jej źródła i jakie ma znaczenie we współczesnym życiu, uczyły się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych oraz jak prawidłowo zachować się w pobliżu obiektów energetycznych, w czasie burzy, czy w przypadku porażenia prądem, kształtowały postawy proekologiczne związane z oszczędzaniem prądu.
W ramach realizowanego programu zostały przeprowadzone w klasie IIId zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z energią elektryczną na podstawie zeszytu metodycznego "W krainie prądu elektrycznego". Ponadto został zrealizowany projekt według własnego pomysłu nauczyciela, polegający na wykonaniu licznych zadań dodatkowych związanych z omawianą tematyką. W ogólnopolskim konkursie "Planeta Energii" należało przedstawić sprawozdania pisemne oraz załączyć dowody realizacji z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych i dodatkowych działań własnych. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę: liczbę przeprowadzonych scenariuszy zajęć na podstawie zeszytu metodycznego, zakres przeprowadzonych działań dodatkowych, wartość merytoryczną przeprowadzonych działań dodatkowych, inwencję nauczyciela oraz atrakcyjność form działań dodatkowych.
Radość wszystkich była ogromna, gdy udało się zdobyć wyróżnienie i atrakcyjne nagrody. Dzieci otrzymały dyplomy - Przyjaciela "Planety Energii" i nagrody rzeczowe - zabawkę edukacyjną z serii Green Science, książeczkę edukacyjną "W krainie prądu elektrycznego", film edukacyjny o elektrowni wodnej na płycie DVD "Jak z wody robi się prąd". Dodatkowym prezentem jest bezpłatna wycieczka do miasteczka "Planeta Energii" stacjonującego w Toruniu, która odbędzie się wkrótce.
Opracowanie: Ewa Bonkowska