Gminny Konkurs Profilaktyczny
Dodany przez admin dnia 28.04.2006
25 kwietnia 2006 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Profilaktyczny pod hasłem "Nałogi niszczą zdrowie". Celem konkursu było:

Pełna Treść

GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

25 kwietnia 2006 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Profilaktyczny pod hasłem "Nałogi niszczą zdrowie". Celem konkursu było:
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)z gminny Czersk. Konkurs składał się z dwóch samodzielnych etapów: części teoretycznej i części plastycznej.

ETAP TEORETYCZNY

W etapie teoretycznym wzięły udział trzyosobowe zespoły z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Łęgu, Szkoła Podstawowa w Krzyżu, Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku i grupa z "jedynki". Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z hasłem konkursu. Pytania zawarte w teście opracowali organizatorzy oraz nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, dzięki temu stali jego współtwórcami.
Komisja w składzie: Elżbieta Kręska – pracownik Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Małgorzata Narloch- dyplomowana pielęgniarka wyłoniły osoby, mające największą świadomość i wiedzę na temat zagrożeń.
Wyniki
I miejsce – Filip Fierek, SP 1 Czersk
II miejsce – Wojciech Witkowski, SP 1 Czersk
II miejsce – Natalia Czapiewska, SP Łąg
II miejsce – Natalia Lipska, SP Łąg

Udział w konkursie wzięli: Angelika Kałkowska (SP Łąg), Joanna Tajl, Patrycja Lipska, Malwina Knopek ( SP Krzyż) oraz Martyna Grabańska, Ewa Jażdżewska, Karol Fidurska ( SP 2 Czersk) i Natalia Bruska ( SP 1 Czersk)

ETAP PLASTYCZNY

Każda ze zgłoszonych szkół miała za zadanie wykonać jedną pracę plastyczną. Plakat mógł przygotować uczeń lub uczniowie nie biorący udziału w części teoretycznej konkursu. Praca miała pełnić funkcję informacji, reklamy czy propagandy na rzecz życia bez środków silnie uzależniających, takich jak np.: alkohol, narkotyki czy nikotyna. Komisja w składzie: Krystyna Jażdżewska- nauczyciel plastyki(SP 1 Czersk), Barbara Jażdżewska -nauczyciel plastyki( SP 1 Czersk) oraz Ewelina Rekowska - instruktor sztuki w Ośrodku Kultury w Czersku dokonała oceny prac.
Wyniki:
nagroda główna- Szkoła Podstawowa w Krzyżu
wyróżnienie- Eliza Zielińska Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku.

Konkurs zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VI e pt. "Nałogi niszczą zdrowie".
Organizatorzy:
Maria Gerowska,
Beata Karczyńska
Anna Sprzęga