Uroczyste zakończenie klas VI
Dodany przez admin dnia 26.06.2015
Nasza szkoła była znów świadkiem bardzo podniosłej i wzruszającej chwili. Po sześciu latach obecności w jej murach kolejny rocznik młodych ludzi wyruszył w dalszą podróż. Podróż, podczas której będzie korzystał z wiedzy i umiejętności nabytych przez te wszystkie lata.
Za nieoficjalne motto uroczystości z 26 VI można uznać słowa Szanownej Pani Dyrektor Bożeny Spicy, która swoje przemówienie rozpoczęła tym oto łacińskim przysłowiem "Finis coronat opus". Był to zaiste wspaniały koniec wieńczący wieloletnie dzieło.
Pełna Treść
Nasza szkoła była znów świadkiem bardzo podniosłej i wzruszającej chwili. Po sześciu latach obecności w jej murach kolejny rocznik młodych ludzi wyruszył w dalszą podróż. Podróż, podczas której będzie korzystał z wiedzy i umiejętności nabytych przez te wszystkie lata.
Za nieoficjalne motto uroczystości z 26 VI można uznać słowa Szanownej Pani Dyrektor Bożeny Spicy, która swoje przemówienie rozpoczęła tym oto łacińskim przysłowiem "Finis coronat opus". Był to zaiste wspaniały koniec wieńczący wieloletnie dzieło. Jak zwykle swoją obecnością zaszczyciły nas najważniejsze osoby w gminie Proboszcz parafii Czersk ks. Zbigniew Straszewski, Burmistrz Czerska Pan Grzegorz Klauza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kobierowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Pan Ireneusz Bojanowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Kaszubowska oraz rodzice uczniów i nauczyciele.
Po oficjalnych obchodach miała miejsce najprzyjemniejsza część apelu, mianowicie uhonorowanie zasłużonych absolwentów. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz udzielający się na innych polach takich jak wolontariat, sport czy samorząd uczniowski. Spośród nich na szczególne gratulacje zasługuje Kacper Gąsecki z klasy VI f jako laureat konkursu na Najlepszego Absolwenta Szkoły. Wszystkie te działania koordynował z wielkim profesjonalizmem Pan Mirosław Talewski. Całość uświetnił program artystyczny pod tytułem "Zegar tyka, czas umyka."
W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim naszym absolwentom i życzyć sukcesów w dalszej nauce oraz udanych wakacji.
Przygotowała: Katarzyna Hoppe