50-lecie SP1 Czersk
Dodany przez admin dnia 19.11.2016
Mija 50 lat odkąd czerska „Jedynka” kształci i wychowuje kolejne pokolenia. Z tej okazji w piątek 18 listopada w murach naszej szkoły odbyła się wspaniała uroczystość. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, emerytowani pedagodzy i rodzice. Nie zabrakło również przedstawicieli władz gminy. Od wczesnego popołudnia w szkole na gości czekali wszyscy obecni pracownicy. Punktualnie o godzinie 13.00 przybyłych dostojnych gości powitał pan Mirosław Talewski.
Pełna Treść

„W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia”

Mija 50 lat odkąd czerska „Jedynka” kształci i wychowuje kolejne pokolenia. Z tej okazji w piątek 18 listopada w murach naszej szkoły odbyła się wspaniała uroczystość. Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza Święta, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrekcja szkoły, emerytowani pedagodzy i rodzice. Nie zabrakło również przedstawicieli władz gminy. Od wczesnego popołudnia w szkole na gości czekali wszyscy obecni pracownicy. Punktualnie o godzinie 13.00 przybyłych dostojnych gości powitał pan Mirosław Talewski. Znaleźli się wśród nich: pani Monika Kończyk - Pomorski Kurator Oświaty, pani Jolanta Fierek- Burmistrz Czerska, pan Grzegorz Kobierowski- Przewodniczący Rady Miasta, pan Grzegorz Klauza- Zastępca Burmistrza i były dyrektor szkoły, pan Mateusz Rydzkowski - Zastępca Burmistrza, Ksiądz Zbigniew Straszewski - Proboszcz Parafii Czersk, pani Joanna Sawczyn- Dyrektor Delegatury w Kościerzynie, oraz zespół Wizytatorów, pani Jolanta Skuczyńska- Skarbnik Gminy, pani Halina Janowska- Giłka- Kawaler Orderu Uśmiechu, pan Piotr Knitter- przewodniczący Komisji Oświaty oraz pozostali Radni Rady Miejskiej, pan Marek Jankowski- członek zarządu powiatu chojnickiego i były Burmistrza Czerska, pan Przemysław Biesek - Talewski - były sekretarz Gminy Czersk, pani Małgorzata Skwarek- przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców naszej szkoły, rodzice, w tym byli przewodniczący Rad Rodziców, przedstawiciele firm i przedsiębiorców wspierających działalność szkoły, pani Katarzyna Światowa- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku, pan Gerard Szopiński- emerytowany dyrektor naszej szkoły, oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy szkół powiatowych, pan Leszek Pultyn- zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk, pan Andrzej Kuchenbecker – Komendant OSP w Czersku, absolwenci szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, oraz uczniowie i przedstawiciele mediów.
Dyrektor szkoły pani Bożena Spica rozpoczęła swoje przemówienie przypominając hasło jubileuszu „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia”, które nawiązuje nie tylko do historii szkoły i planów związanych z jej rozwojem, ale przede wszystkim do specyfiki procesu dydaktyczno-wychowawczego, który, jak zauważyła pani dyrektor, sprawia, że młodość uczniów skutecznie zapobiega starzeniu się nauczycieli dotrzymujących kroku swym podopiecznym. Pani Spica wymieniła dyrektorów kierujących „Jedynką” w ciągu półwiecza, którzy otrzymali gromkie brawa. Następnie pani dyrektor zwróciła uwagę na odpowiedzialność za kondycję kraju i społeczeństwa, która spoczywa na nauczycielach i pozostałych członkach społeczności szkolnej. Dodała także, że wysiłki pedagogów tylko wtedy kończą się sukcesem, jeżeli istnieje prawdziwa współpraca z domem rodzinnym wychowanków, a tą niewątpliwie możemy się szczycić. Podkreśliła także dbałość o nieustanny rozwój szkoły i modernizację infrastruktury, której dowodem jest chociażby oddana do użytku w 2013 roku sala gimnastyczna, w której obchodzona była uroczystość. Nieustawanie w dążeniu do poprawy warunków nauczania i wychowania przejawia się także w zaplanowanej rozbudowie szkoły, która zyskała akceptację władz gminy. W tym miejscu pani dyrektor podziękowała włodarzom za wsparcie, co zostało nagrodzone brawami. Innym ważnym czynnikiem wspierającym działania szkoły jest doskonała współpraca z regionalnymi firmami, na które zawsze może liczyć nasza placówka. W dalszej kolejności dyrektor Spica zwróciła się do byłych pracowników szkoły, wyrażając radość, iż mogliśmy wspólnie celebrować jubileusz szkoły. Dodała także, że w takim dniu nieodzowne jest wspomnienie o tych, których nie ma już wśród nas i poprosiła o uczczenie ich pamięci chwilą milczenia. Swoje słowa skierowała także do byłych uczniów, absolwentów, żywiąc nadzieję, że bez względu na miejsce, w którym się znajdują w życiu, zawsze z sentymentem wspominają czasy szkolne. Przyczyniają się do tego niewątpliwie efektywnie działające w „Jedynce” przedmiotowe koła zainteresowań, Samorząd Uczniowski, Uczniowski Klub Sportowy, harcerstwo, żeglarstwo, czy Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”. Chlubą jest przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na zakończenie pani dyrektor zaprosiła zebranych gości do obejrzenia filmu ukazującego historię 50 lat szkoły i programu artystycznego. Z tego miejsca podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowania nauczycielom. Swoje przemówienie zakończyła nawiązaniem do powiedzenia Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, dodając, aby szczery i radosny uśmiech dzieci był wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy włączyli się w te 50 lat ,,Jedynki”. Kolejnym punktem obchodów było wspólne oglądanie filmu przygotowanego przez zespół autorów, w którym została zebrana cała historia szkoły. Dwoje uczniów poprowadziło widzów z przeszłości, przypominając najważniejsze fakty, aż do czasów współczesnych. Przywołane obrazy niejednokrotnie wywoływały wzruszenie, które zaraz ustępowało rozbawieniu. Po wspólnym seansie nadszedł czas na życzenia dla dostojnej Jubilatki. Głos zabierali kolejno zaproszeni goście, a w swych przemowach nie szczędzili słów uznania dla Jej osiągnięć. Wiele ciepłych słów padło także pod adresem Dyrekcji i pozostałych pracowników szkoły. Przemawiający często odwoływali się do wspomnień, związanych z nauką swoją lub bliskich w „Jedynce”. W dalszej kolejności zgromadzeni mogli podziwiać wspaniały program artystyczny wykonany przez połączone siły uczniów naszej szkoły, zaprzyjaźnionych muzyków oraz pracowników Ośrodka Kultury w Czersku. Po energetyzującej dawce śpiewu i tańca nadszedł czas na poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy przybyli goście. Przy aromatycznej kawie, smakowitych potrawach i przepysznych ciastach przygotowanych przez obsługę kuchni, można było oddać się rozmowom w szerszym gronie. Wielką radością dla gospodarzy była obecność tak wielu emerytów, którzy są współautorami sukcesów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, wszystkim razem i każdemu z osobna!
Zdjęcia: Bernadeta Rostankowska
Ewa Pruszak