Konkurs "STOP cyberprzemocy"
Dodany przez admin dnia 07.02.2017
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "STOP cyberprzemocy" poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych, Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami plastyki i informatyki zaprosili uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie profilaktyczno - plastycznym . Celem konkursu było między innymi uświadomienie uczniom zagrożeń, wynikających z użytkowania mediów elektronicznych, zapoznanie z aspektami ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy, przedstawienie procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz wypracowanie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Pełna Treść
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "STOP cyberprzemocy" poświęconej problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych, Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielami plastyki i informatyki zaprosili uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie profilaktyczno - plastycznym . Celem konkursu było między innymi uświadomienie uczniom zagrożeń, wynikających z użytkowania mediów elektronicznych, zapoznanie z aspektami ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy, przedstawienie procedury reagowania w sytuacji cyberprzemocy oraz wypracowanie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów. 7 lutego 2017 roku, komisja w składzie: przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Barbara Jażdżewska, Anna Leszczyńska, Kazimierz Kosecki przyznała uczestnikom nastepujące miejsca.
I m. -Julia Łangowska VI d
II m. - Laura Drewczynska VI a
III m. - Łucja Januszewska IV d
Wystawa prac uczniowskich 8 lutego na holu pierwszego piętra. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!
Opracowała
Anna Leszczyńska