Tydzień Biblijny
Dodany przez admin dnia 08.05.2017
W związku z Tygodniem Biblijnym na lekcjach religii czytaliśmy teksty Pisma świętego. Rozważaliśmy List świętego Pawła Apostoła do Galatów. Co prawda, bardzo często na katechezie słuchamy słów z Biblii. Jednak taką okazję, jak Tydzień Biblijny, warto wykorzystać nie tylko do promowania czytelnictwa w naszej szkole. Dobrze przypomnieć sobie, że w natłoku różnych słów, które są ważne, mówi do nas również Bóg. A Jego Słowo jest – jak głosi psalmista w Psalmie 119 - „lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce.”
Pełna Treść
W związku z Tygodniem Biblijnym na lekcjach religii czytaliśmy teksty Pisma świętego. Rozważaliśmy List świętego Pawła Apostoła do Galatów. Co prawda, bardzo często na katechezie słuchamy słów z Biblii. Jednak taką okazję, jak Tydzień Biblijny, warto wykorzystać nie tylko do promowania czytelnictwa w naszej szkole. Dobrze przypomnieć sobie, że w natłoku różnych słów, które są ważne, mówi do nas również Bóg. A Jego Słowo jest – jak głosi psalmista w Psalmie 119 - „lampą dla twoich stóp i światłem na twojej ścieżce.”
Sonia Babinska
Zdjęcia: B. Jażdżewska, J. Jażdżewska, B. Rostankowska, S. Babinska