II Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich
Dodany przez admin dnia 27.03.2018
Tegoroczny konkurs przyrodniczy dla wszystkich dzieci uczących się w klasach trzecich zorganizowano 21 marca. W szkole od rana panował radosny nastrój, gdyż Samorząd Uczniowski działający w SP1 ogłosił „szkolny dzień zielony”. „Zazieleniło się” więc w salach lekcyjnych, na korytarzach, na boisku szkolnym. Wiosenna energia wyzwoliła wśród trzecioklasistów mnóstwo pomysłów na powitanie wytęsknionej pory roku.
Tak oto już od godziny ósmej tworzono w zespołach klasowych kolorowe plakaty na powitanie wiosny, układano rymowanki o zwiastunach wiosny, uczono się piosenek o budzących się wiosną roślinach i zwierzętach.
Pełna Treść

II Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich

Tegoroczny konkurs przyrodniczy dla wszystkich dzieci uczących się w klasach trzecich zorganizowano 21 marca. W szkole od rana panował radosny nastrój, gdyż Samorząd Uczniowski działający w SP1 ogłosił „szkolny dzień zielony”. „Zazieleniło się” więc w salach lekcyjnych, na korytarzach, na boisku szkolnym. Wiosenna energia wyzwoliła wśród trzecioklasistów mnóstwo pomysłów na powitanie wytęsknionej pory roku.
Tak oto już od godziny ósmej tworzono w zespołach klasowych kolorowe plakaty na powitanie wiosny, układano rymowanki o zwiastunach wiosny, uczono się piosenek o budzących się wiosną roślinach i zwierzętach.
Powitanie WIOSNY nastąpiło podczas spotkania w grupie wiekowej klas trzecich. Każda klasa zaprezentowała swoje umiejętności artystyczne: plastyczne, teatralne, wokalne i taneczne. Każda grupa ochoczo też wykonywała zaproponowane zadania ruchowe. Najwięcej śmiechu i ogólną radości wzbudził pląs „Głowa, ramiona, kolana, pięty…”.
Po takich przygotowaniach można było ogłosić II Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich. Przedstawiciele klas odebrali koperty z zadaniami testowymi. Wszyscy uczniowie zapoznali się z regulaminem konkursu.
Po powrocie do izb lekcyjnych, każda wychowawczyni pomogła dzieciom zorganizować się w 3-4-osobową grupę zadaniową. Stworzono uczniom w ten sposób możliwość do życzliwej rywalizacji. Aby zmobilizować dzieci do koleżeńskiego współdziałania, każda grupa rozwiązywała zadania testowe mając do dyspozycji zgromadzone książki o tematyce przyrodniczej. Dzieci mogły też same określić czas, który jest im potrzebny na odszukanie prawidłowych odpowiedzi. Zadania testowe były ciekawie skonstruowane, gdyż niekiedy wszystkie proponowane w zadaniu odpowiedzi były prawidłowe.
Następnego dnia nastąpiło podsumowanie konkursu. Wychowawczynie klas umożliwiły dzieciom sprawdzenie poprawności rozwiązywanych w zespołach zadań testowych. Zwracano uwagę na umiejętne odczytywanie danych z klucza odpowiedzi. Taka forma sprawdzania zadań testowych umożliwiła utrwalenie wiadomości o zwierzętach i roślinach chronionych. Systematyzowanie i utrwalanie wiadomości przyrodniczych wzmocniło też u uczniów poczucie odpowiedzialności za środowisko oraz zachęciło ich do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
Laureatami II Szkolnego Konkursu Przyrodniczego zostali wszyscy uczniowie klas trzecich. Praca w małych grupach zadaniowych okazała się na tyle korzystna, że dała wszystkim dzieciom szansę na wykazanie się wiedzą wynikającą z dziecięcych zaciekawień i zainteresowań otaczającą nas przyrodą.

Organizatorki konkursu:
Janina Kulesza, Lidia Pozorska, Luiza Bieszke-Wolf