Sukces Sylwka...
Dodany przez admin dnia 06.06.2018
Od dłuższego czasu interesuje mnie prawo i sam zgłębiam jego tajniki. Z fascynacją poznaję przepisy i ustawy regulujące funkcjonowanie naszego państwa. Poświęcam wiele czasu na lekturę prasy, czytanie kodeksów i poznawanie zawiłości kolejnych paragrafów. W tym roku szkolnym postanowiłem sprawdzić swoją wiedzę na ten temat i wziąłem udział w Konkursie Wiedzy o Prawie. Pierwszy etap miał miejsce 22 marca 2018 r. i przeprowadzany był w formie elektronicznej. Podczas rozwiązywania zadań musiałem wykazać się znajomością prawa cywilnego, praw autorskich, prawa karnego, czy rodzinnego. Wynik, który uzyskałem w tej części (44 pkt. na 50 możliwych) pozwolił mi zakwalifikować się do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu wojewódzkim.
Pełna Treść

Sylwek Pozorski, uczeń klasy VII C opowiada nam o swoim niezwykłym sukcesie…

Od dłuższego czasu interesuje mnie prawo i sam zgłębiam jego tajniki. Z fascynacją poznaję przepisy i ustawy regulujące funkcjonowanie naszego państwa. Poświęcam wiele czasu na lekturę prasy, czytanie kodeksów i poznawanie zawiłości kolejnych paragrafów. W tym roku szkolnym postanowiłem sprawdzić swoją wiedzę na ten temat i wziąłem udział w Konkursie Wiedzy o Prawie. Pierwszy etap miał miejsce 22 marca 2018 r. i przeprowadzany był w formie elektronicznej. Podczas rozwiązywania zadań musiałem wykazać się znajomością prawa cywilnego, praw autorskich, prawa karnego, czy rodzinnego. Wynik, który uzyskałem w tej części (44 pkt. na 50 możliwych) pozwolił mi zakwalifikować się do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu wojewódzkim. W szranki konkursowe stanęliśmy 25 kwietnia 2018 r., w ośrodku szkolenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Tym razem moja wiedza sprawdzana była w formie testu pisemnego mającego postać kazusu1, na rozwiązanie którego mieliśmy godzinę. Tu również mi się powiodło, ponieważ uzyskałem maksymalną liczbę punktów (20 na 20) możliwych do zdobycia! Kolejna była część ustna, w której należało, podczas wystąpienia przed komisją konkursową, zaprezentować swoje wiadomości na wylosowany uprzednio temat. Na przygotowanie swojej wypowiedzi mieliśmy zaledwie około 4 minut. W komisji zasiadali wicekurator oświaty Pani Małgorzata Bielang oraz zastępca dziekana OIRP w Gdańsku Pan dr Bartosz Szolc-Narkowski. Na wyniki czekaliśmy z niecierpliwością i okazało się, że zająłem piątą lokatę w województwie. Mimo radości z tak wysokiej pozycji, pozostał pewien niedosyt, ponieważ do Etapu Centralnego w Warszawie kwalifikowała się tylko osoba, która uzyskała najwyższy wynik. Doświadczenie to pozwoliło mi przekonać się o swoich umiejętnościach, dało zadowolenie z uzyskanych wyników i jednocześnie upewniło, że to był pierwszy, ale z całą pewnością nie ostatni konkurs prawniczy.
S. Pozorski