Kompetencje na szóstkę
Dodany przez kaziukos dnia 10.06.2018
Od listopada do kwietnia my uczniowie klasy IV a, realizowaliśmy i z sukcesem zakończyliśmy program pt. „Kompetencje na szóstkę”. Projekt został zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, która od jedenastu lat popularyzuje naukę i upowszechnia autorskie metody nauczania. W ramach przedsięwzięcia zrealizowaliśmy cykl lekcji kształtujących kompetencje społeczne uczniów. Na zajęciach godziny wychowawczej wykorzystaliśmy profesjonalne scenariusze lekcji utworzone przez naukowców i ekspertów fundacji. Były to m.in: Dlaczego lepiej w drużynie?, Jakie są moje talenty i mocne strony?, Jak realizować projekt?.
Pełna Treść

Kompetencje na szóstkę

Od listopada do kwietnia my uczniowie klasy IV a, realizowaliśmy i z sukcesem zakończyliśmy program pt. „Kompetencje na szóstkę”. Projekt został zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, która od jedenastu lat popularyzuje naukę i upowszechnia autorskie metody nauczania. W ramach przedsięwzięcia zrealizowaliśmy cykl lekcji kształtujących kompetencje społeczne uczniów. Na zajęciach godziny wychowawczej wykorzystaliśmy profesjonalne scenariusze lekcji utworzone przez naukowców i ekspertów fundacji. Były to m.in: Dlaczego lepiej w drużynie?, Jakie są moje talenty i mocne strony?, Jak realizować projekt?. Dzięki udziałowi w programie nauczyliśmy się, jak współpracować i komunikować się w grupie, rozwinęliśmy umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania oraz dowiedzieliśmy się, jak trenować kreatywność. Zdobyte umiejętności wykorzystaliśmy przygotowując projekty o Światowym Dniu Przyjaciela, Światowym Dniu Pizzy, Światowym Dniu Nutelli i Dniu Bezpiecznego Internetu. Prezentując prace uczniowie częstowali się pizzą, andrutami z nutellą i pizzerkami. 5 czerwca otrzymaliśmy list gratulacyjny skierowany do dyrektora szkoły, certyfikat dla nauczyciela oraz dyplom dla klasy.
Klasa IV a