XVI Rejonowy Konkurs Plastyczny "Piękna nasza Polska cała"
Dodany przez admin dnia 08.11.2018
We wtorek 6 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się podsumowanie XVI Rejonowego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza Polska cała”. W konkursie organizowanym przez nauczycielki tej szkoły Mirosławę Knitter i Marię Łangowską uczestniczyły dzieci z przedszkoli i kl. I – III szkół podstawowych najbliższego rejonu.
W bieżącym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odzyskała wolność. Temat tegorocznego konkursu plastycznego był więc oczywisty – miał za zadanie uczcić tak ważną rocznicę.
Pełna Treść

XVI Rejonowy Konkurs Plastyczny
„Piękna nasza Polska cała”

We wtorek 6 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku odbyło się podsumowanie XVI Rejonowego Konkursu Plastycznego „Piękna nasza Polska cała”. W konkursie organizowanym przez nauczycielki tej szkoły Mirosławę Knitter i Marię Łangowską uczestniczyły dzieci z przedszkoli i kl. I – III szkół podstawowych najbliższego rejonu.
W bieżącym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli nasza ojczyzna odzyskała wolność. Temat tegorocznego konkursu plastycznego był więc oczywisty – miał za zadanie uczcić tak ważną rocznicę. Przyświecały mu także inne cele: promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu; kształtowanie poczucia świadomości narodowej, szacunku wobec swojej ojczyzny oraz promowanie talentów plastycznych; rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
Konkursowym zadaniem plastycznym było zilustrowanie szeroko rozumianego „piękna” Polski począwszy od najbliższej okolicy - małej ojczyzny, aż po cały kraj.
Na konkurs wpłynęły 123 prace z następujących przedszkoli i szkół:
• Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku,
• Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku,
• Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku,
• Zespołu Szkół w Rytlu,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku,
• Szkoły Podstawowej w Gotelpiu,
• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku,

Wszystkie prace były kolorowe, pomysłowe i estetycznie wykonane. Dzieci stosowały różne techniki – rysunek kredką, malowanie farbą, wydzieranki, wyklejanki, collage. Mali artyści wykazali się wyobraźnią, starannością, oryginalnością. Ilustracje przedstawiały polskie krajobrazy: górskie, nadmorskie, pojezierza. Były też lasy, parki, wsie i miasta, często przewijały się symbole narodowe.
Rozdanie nagród poprzedziła krótka część artystyczna nawiązująca do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Goście wysłuchali wierszy Czesława Janczarskiego „Co to jest Polska?” i „Nasza ziemia” zaprezentowanych przez Amelię Jaremyn oraz piosenek patriotycznych – „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” w wykonaniu Mai Moskal i „Ojczyzno ma”, którą zaśpiewała Michalina Muzioł.
Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:
pani Barbara Jażdżewska
pani Beata Karczyńska
pani Izabela Rudnik
w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne,
- dzieci z klas I,
- dzieci z klas II,
- dzieci z klas III.
Komisja uwzględniła liczbę nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach i przydzieliła proporcjonalnie nagrody i wyróżnienia.
PRZEDSZKOLA
I miejsce Agata Sękowska - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. J. Brzechwy
II miejsce Natalia Kędzierska - Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka
III miejsce Aleksander Galikowski - Zespół Szkół w Rytlu
Wyróżnienia:
Kacper Czerwiński - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Lucyna Leszczyńska - Niepubliczne Przedszkole Anioła Stróża w Czersku
Julia Rostankowska - Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Kubusia Puchatka

KLASY PIERWSZE
I miejsce Jakub Łącki - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
II miejsce Antonina Gwizdała - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
III miejsce Natasza Czapiewska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Wyróżnienia
Lena Szefler - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
Blanka Lewandowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Lena Lepak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

KLASY DRUGIE
I miejsce Aniela Czapiewska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
II miejsce Julia Omyła - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku
III miejsce Oliwier Kloskowski - Zespół Szkół w Rytlu
Wyróżnienia
Olaf Ossowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Maja Moskal - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Maja Landowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku

KLASY TRZECIE
I miejsce Miszel Kutowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
II miejsce Maja Diwan - Zespół Szkół w Rytlu
III miejsce Oliwia Czerwińska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Czersku
Wyróżnienia
Amelia Glazer - Zespół Szkół w Rytlu

Dyplomy i nagrody rzeczowe małym artystom wręczały: p. dyrektor Bożena Spica oraz p. Izabela Rudnik – członek komisji. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej znajdującej się na holu parteru.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w tegorocznym konkursie.
Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!
Organizatorzy: Mirosława Knitter
Maria Łangowska