Akademia pożegnalna dyrektora i klas VI
Dodany przez admin dnia 22.06.2007
W piątek 22 czerwca 2007 r o godz. 10:00 w naszej szkole odbyła się Uroczysta Akademia podczas której wspólnie z zaproszonymi gośćmi pożegnaliśmy klasy VI naszej szkoły. Była to bardzo doniosła i wzruszająca uroczystość, podczas której nastąpiło podsumowanie całorocznej pracy dzieci. Uczniowie otrzymali nagrody, nie tylko za celujące oraz bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i udział w różnych olimpiadach, ale także za dodatkową prace na rzecz klasy i szkoły. Oprócz licznych nagród, jedną z najbardziej istotnych jest nagroda przyznawana co roku najlepszemu absolwentowi naszej szkoły. W tym roku najlepszym absolwentem został Filip Fierek. (...)
Pełna Treść
W piątek 22 czerwca 2007 r o godz. 10:00 w naszej szkole odbyła się Uroczysta Akademia podczas której wspólnie z zaproszonymi gośćmi pożegnaliśmy klasy VI naszej szkoły. Była to bardzo doniosła i wzruszająca uroczystość, podczas której nastąpiło podsumowanie całorocznej pracy dzieci. Uczniowie otrzymali nagrody, nie tylko za celujące oraz bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i udział w różnych olimpiadach, ale także za dodatkową prace na rzecz klasy i szkoły. Oprócz licznych nagród, jedną z najbardziej istotnych jest nagroda przyznawana co roku najlepszemu absolwentowi naszej szkoły. W tym roku najlepszym absolwentem został Filip Fierek uczeń klasy VIa. Na początku Akademii z pełną powagą został odśpiewany hymn Polski. Po tej chwili zadumania swoje przemówienie rozpoczął pan Dyrektor Szkoły Grzegorz Klauza, który wyraził podziw dla postawy uczniów przez ostatnie 10 miesięcy rzetelnej nauki i zainteresowania życiem szkolnym.. Podczas tej uroczystości Pan Dyrektor wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce. Następnie głos zabrała pani przewodnicząca Rady Rodziców Beata Czapiewska, która życzyła wszystkim wielu pięknych i radosnych chwil w nowej szkole czyli gimnazjum oraz udanych wakacji pełnych wspaniałych przygód, nauczycielom zdolnych uczniów i wiele radości w szkolnym życiu. Głoś zabrał również ksiądz proboszcz Henryk Kotlenga, który podziękował za zaproszenie na uroczystość. W swoich słowach wyraził on podziw dla naszej szkoły - bardzo mu się u nas podoba. Głos także zabrały inne zaproszone osoby ( przewodniczący Rady Rodziców - Hieronim Kucharski, były dyrektor szkoły p Gerard Szopiński, dyrektor przedszkola nr2 Elżbieta Sokołowska oraz Sławomir Sikora ) wszystkie te osoby skierowały wiele ciepłych słów pod adresem odchodzącego na emeryturę dyrektora. Następnie odbyła się część artystyczna pod hasłem "Ważne są tylko te dni..." Program artystyczny wyreżyserowany został przez p. Ewę Pruszak. Wszyscy widzowie byli zachwyceni występem i nie jednej osobie poleciały przy tym łezki, zwłaszcza w momencie śpiewania Psalmów P. Rubika. Należy również dodać, że cała akademia odbywała się na tle pięknej scenografii przedstawiającej naszą szkołę, którą na płótnie długości 20 metrów namalowała p. Barbara Jażdżewska.
Dzień 22 czerwca 2007 roku był wyjątkowym nie tylko ze względu na pożegnanie naszych absolwentów, to także dzień kiedy żegnaliśmy się z panem Grzegorzem Klauzą. To rozstanie z pracodawcą, gospodarzem szkoły, lecz przede wszystkim życzliwym i wyrozumiałym przyjacielem oddanym nie tylko obowiązkom kierowania, nadzorowania, ale przejętym troską o sprawy wszystkich i każdego z osobna. Troska ta, podobnie jak kierownicze obowiązki są udziałem pana Klauzy od dawna. Od roku 1997 przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły. Pełnienie funkcji dyrektora, to nie tylko sprawowanie obowiązków. To misja, a zarazem powołanie wymagające wiedzy, umiejętności i rozwagi, które to cechy nasz dyrektor posiadał. Przez lata pełnienia swych obowiązków współpracował ze Strukturami Samorządowymi, parafią, komendą policji i strażą pożarną, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Zawodowym "Solidarność" ,Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Jako gospodarz szkoły wniósł nieoceniony wkład w szereg inwestycji wymagających wielu starań, zarówno w zakresie zapewnienia środków jak i sprawnego przeprowadzenia prac remontowo- budowlanych:
- modernizacja sanitariatów
- wymiana nawierzchni boiska
- parking szkolny
- wymiana oświetlenia w całej szkole
- wymiana okien
- ocieplenie i modernizacja budynku szkolnego
- stworzenie dwóch pracowni komputerowych
- urządzenie pokoju nauczycielskiego
- renowacja podłogi na sali gimnastycznej i wiele innych
Zawsze dbał o wyposażenie klas w potrzebny sprzęt, biblioteki w odpowiednie zbiory Dzięki jego inicjatywie został skomputeryzowany księgozbiór, czytelnia przystosowana do użytku jako Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Jest nie tylko świetnym menadżerem, odpowiedzialnym gospodarzem, ale również wyrozumiałym przewodnikiem, który wymaga od innych nie więcej niż od siebie. Z niezwykłą cierpliwością potrafi motywować do podejmowania - niekiedy wydawałoby się niemożliwych do wykonania działań. Wspierał nas w dążeniu do podwyższania kwalifikacji zawodowych, zachęcał do podejmowania nowych, twórczych zadań . To wszystko dzięki doskonałej znajomości każdego z nas, naszych umiejętności i możliwości. Jego otwartość, życzliwość, zdolność słuchania, podkreślanie zawsze tego, co dobre w nas i naszych działaniach pomogły tworzyć dobrą atmosferę, wzmacniały, budowały mocny fundament wiary ,że jesteśmy rozumiani i doceniani. Był dyrektorem w którego obecności grono nauczycielskie oraz uczniowie czują się pewnie i bezpiecznie. Dyrektorem, który ma właściwe poczucie wartości, potrafi realizować ich wzorce przejęte przez społeczeństwo, przekazane przez tradycję kulturę, dyrektorem, który nie boi się świadczyć swoją postawą o realizowanych wartościach, otwarcie wypowiada swoje zdanie ,szanując prawo człowieka do innego zdania. Sytuacje problemowe - jakich w życiu szkoły przecież nie brakuje potrafił z wielkim opanowaniem i roztropnością rozwiązywać. Jego ogromna pracowitość, stawianie sobie wysokich wymagań - inspirowało. Było i jest dla nas przykładem sposobu jak kształtować silna wolę dążenia do celu, umiejętności motywowania siebie i innych, jak współdziałać i właściwie decydować. Nie sposób powiedzieć wszystkiego, choć ja w imieniu swoim, grona pedagogicznego, naszych uczniów i pracowników obsługi, chcę za wszystko podziękować:
Za lata dobrej owocnej współpracy, postawę godną naśladowania i serce włożone w każdy czyn na rzecz uczniów, nauczycieli i szkoły
Dziękujemy !
Opracowanie i zdjęcia: Ewa Pruszak


urywki z akademii w postaci krótkiego filmiku