Edukacja ekologiczna w kl. II a
Dodany przez admin dnia 09.11.2021
Jednym z priorytetów wychowawczych w obecnym roku szkolnym jest edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej wśród uczniów.
Aby wiedzieć, jak stać się „strażnikami przyrody”, uczniowie kl. II a rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci „Ekologia. Jak chronić środowisko?”. Jest to cykl zajęć ekologicznych, odbywających się w szkole jak i w terenie, pełnych eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych.
Pełna Treść

Edukacja ekologiczna w kl. II a

Jednym z priorytetów wychowawczych w obecnym roku szkolnym jest edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej wśród uczniów.
Aby wiedzieć, jak stać się „strażnikami przyrody”, uczniowie kl. II a rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci „Ekologia. Jak chronić środowisko?”. Jest to cykl zajęć ekologicznych, odbywających się w szkole jak i w terenie, pełnych eksperymentów, wspólnego doświadczania i zadań zespołowych.
W ramach projektu i obecnie realizowanych na zajęciach treści przyrodniczych o lesie, uczniowie odwiedzili Leśnictwo Czersk. Pani edukator Alicja Sabiniarz przeprowadziła zajęcia przyrodnicze w izbie edukacyjnej oraz w naturalnym środowisku – na ścieżce przyrodniczo- leśnej. Mówiła przede wszystkim o ogromnej roli lasu jako ekosystemu. W trakcie spaceru opowiedziała też o gospodarce leśnej. Mówiła o roślinach, zwierzętach oraz ich dokarmianiu, poruszyła sprawy ochrony i zagrożeń środowiska leśnego. Miłym akcentem tego dnia było pieczenie kiełbasek i innych przysmaków na ognisku.
Mali ekolodzy są świadomi tego, że aby zdrowo żyć i cieszyć się pięknem przyrody, należy pogłębiać swoją wiedzę i dbać o środowisko już od najmłodszych lat.
Celina Kliczkowska