Dzień Ziemi w kl. I-III
Dodany przez admin dnia 23.04.2008
Zaopiekujmy się Ziemią!
Ekologiczny świat - bez trujących śmieci!
W zdrowym ciele - zdrowy duch!
Ekolodzy - razem w nauce, pracy i zabawie!
Ziemia - zielona wyspa!
Śmieciu - precz!
Takie hasła rozbrzmiewały w klasach pierwszych, drugich i trzecich podczas tegorocznego heppeningu zorganizowanego przez młodych ekologów w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Dzieci prezentowały swoją wiedzę i umiejętności podczas zabawy W EKOLANDII. Tę abstrakcyjną krainę mali miłośnicy przyrody odwiedzają co roku z okazji Dnia Ziemi. (...)
Pełna Treść

DZIEŃ ZIEMI W KLASACH I - III

Zaopiekujmy się Ziemią!
Ekologiczny świat - bez trujących śmieci!
W zdrowym ciele - zdrowy duch!
Ekolodzy - razem w nauce, pracy i zabawie!
Ziemia - zielona wyspa!
Śmieciu - precz!
Takie hasła rozbrzmiewały w klasach pierwszych, drugich i trzecich podczas tegorocznego heppeningu zorganizowanego przez młodych ekologów w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku. Dzieci prezentowały swoją wiedzę i umiejętności podczas zabawy W EKOLANDII. Tę abstrakcyjną krainę mali miłośnicy przyrody odwiedzają co roku z okazji Dnia Ziemi.
Heppening jest okazją nie tylko do przedstawiania swoich przeżyć, uczuć i odczuć związanych z poznawaniem przyrody. W Ekolandii uwrażliwia się dzieci na uważne obserwowanie środowisk naturalnych (łąki, lasu, środowisk wodnych), sygnalizuje się istniejące w tych środowiskach zależności oraz podejmuje się zadania (na miarę możliwości dziecka) chroniące Ziemię przed zgubnym wpływem rozwoju cywilizacji np. segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej, wykorzystywanie odpadów.
Tegoroczną imprezę o tematyce ekologicznej opracowały, przygotowały i przeprowadziły:
17 kwietnia 2008 r. - w klasach drugich - p. Ewa Rutkowska
21 kwietnia 2008 r. - w klasach trzecich - p. Mirosława Knitter i p. Maria Łangowska
22 kwietnia 2008 r. - w klasach pierwszych - p. Lidia Pozorska
W zabawie uczestniczyło niemal 500 małych ekologów.
Wszystkim dzieciom, nauczycielkom i nauczycielom oraz rodzicom i ludziom Dobrej Woli, serdecznie dziękując za wsparcie, pomoc i zrozumienie podczas przygotowywania oraz realizacji zabawy-konkursu z okazji Światowego Dnia Ziemi, przypominają
ZIEMIA - TO NASZ WSPÓLNY DOM!
Organizatorki:
Ewa Rutkowska
Mirosława Knitter
Maria Łangowska
Lidia Pozorska