ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
Dodany przez admin dnia 01.09.2008
Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie powrócili do szkoły pełni zapału i energii. 1 września wakacyjne wspomnienia i anegdoty krążyły w gronie kolegów i koleżanek tuż przed momentem oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:15. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor SP 1 Bożena Spica. (...)
Pełna Treść
Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie powrócili do szkoły pełni zapału i energii. 1 września wakacyjne wspomnienia i anegdoty krążyły w gronie kolegów i koleżanek tuż przed momentem oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:15. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor SP 1 Bożena Spica. Powitała wszystkich zebranych: dzieci, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników administracji. W sposób szczególny zostali powitani pierwszoklasiści, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Powitaliśmy również nowych nauczycieli.
Wakacje, jak wszystko, co dobre, szybko się skończyły. Pora powrócić do nauki i pracy. Kolejne wyzwania, sukcesy, czasem porażki - oto co nas niedługo czeka. Spójrzmy jednak na to bardziej optymistycznie. Przecież nadchodzące miesiące to także czas nowych znajomości, przyjaźni, różnorodnych imprez i uroczystości. Owszem, zdobywanie wiedzy jest niewątpliwie priorytetem, ale o ile przyjemniej przyswaja się ją w przyjaznym otoczeniu. Szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje do przyszłego życia. Poprzez przebywanie ze sobą uczymy się współpracy, współdziałania, poznajemy smak współzawodnictwa. Przypomniała nam o tym dyrektor pani Bożena Spica. Powitawszy zebranych, tych, którzy "zadomowili się" już w naszej szkole, jak i tych, wstępujących dopiero w nasze progi, wyraziła nadzieję na dobrą współpracę. Podczas spotkania inauguracyjnego pani dyrektor zapoznała pozostałe klasy z przydziałem wychowawstw, sal lekcyjnych oraz kalendarzem roku szkolnego. Na zakończenie wszyscy udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali uczniów z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych.

"Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia"
(Thomas Alva Edison- twórca żarówki)

U progu nowego roku szkolnego dedykujemy te słowa wszystkim uczniom z "Jedynki"
Zachęcamy do zdobywania wiedzy i życzymy samych dobrych ocen, ponieważ od dawna wiadomo, że ludziom, którzy mają obszerną wiedzę i potrafią ją wykorzystać jest po prostu łatwiej w życiu.
Tak więc rozpoczyna się kolejny rok szkolny, który będzie wypełniony ciężką pracą , ale jeszcze tylko 183 dni do końca nauki i znów będą WAKACJE!!!
Opracowanie i zdjęcia : Ewa Pruszak