Szkolne uroczyste obchody Dnia Nauczyciela
Dodany przez admin dnia 15.10.2008
Jest takie miejsce w życiu każdego z nas, gdzie stawiamy pierwsze kroki, wypowiadamy pierwsze słowa - tym miejscem jest dom. Ale też jest miejsce, gdzie stawiamy ogromną część fundamentów naszego życia - to szkoła. Tu mamy szansę rozwinąć nasze serca, umysły, wyznaczyć sobie nowe kierunki, nauczyć się kształtowania relacji z ludźmi, sprawdzić swój system wartości.
Nauczycielom, Wychowawcom, Pani Pedagog, wszystkim Pracownikom szkoły
byście stawali się coraz doskonalszymi rzeźbiarzami nas - uczniów.

Pełna Treść
Jest takie miejsce w życiu każdego z nas, gdzie stawiamy pierwsze kroki, wypowiadamy pierwsze słowa - tym miejscem jest dom. Ale też jest miejsce, gdzie stawiamy ogromną część fundamentów naszego życia - to szkoła. Tu mamy szansę rozwinąć nasze serca, umysły, wyznaczyć sobie nowe kierunki, nauczyć się kształtowania relacji z ludźmi, sprawdzić swój system wartości.
Nauczycielom, Wychowawcom, Pani Pedagog, wszystkim Pracownikom szkoły
byście stawali się coraz doskonalszymi rzeźbiarzami nas - uczniów.

Tak uczniowie naszej szkoły zadedykowali Uroczystą Akademię wszystkim pracownikom szkoły.
Program artystyczny przygotowały dzieci z Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem Marii Narloch – montaż słowny, montaż muzyczny- pan Andrzej Borysiuk.
Obchodzony dziś Dzień Edukacji Narodowej poprzedziła w SP NR1 uroczysta akademia dedykowana Wszystkim Pracownikom Szkoły oraz emerytom. W wyjątkowej oprawie tego dnia znalazł się program artystyczny wypełniony oczywiście lekcją poza konwencją, czyli ze szkolnym przymrużeniem oka – Samorząd Uczniowski i klasa VA pod kierunkiem pani Marii Narloch zaproponowała strudzonym pedagogom spojrzenie na nauczycielską dolę z tak bardzo cennego dystansu:
Spora porcja śmiechu, w której przecież zawiera się i ta cząstka prawdy o zawodzie niekiedy i niestety bagatelizowanym, niedocenionym. Stąd ważne są chwile jak te, gdy przypominamy sobie nie tylko o zawodowym etosie, o wyznaczanych sobie celach, a młodzieży o stawianych im poprzeczkach, ale staramy się też pamiętać bardziej o satysfakcji płynącej z uczniowskich osiągnięć, pasji, mniejszych czy spektakularnych sukcesów. Młodzi ludzie nadają sens naszym działaniom, zmuszają wciąż do aktywnej pracy nad sobą, bo nauczyciel nie powinien się "wymądrzać", jak nas niekiedy sami postrzegają, ale zasadniczo: nauczać, edukować, opiekować się i wychowywać. Łączenie jednoczesne tych wszystkich kompetencji nie jest sztuką łatwą i zadaniem już raz osiągniętym - w końcu jesteśmy przecież tylko ludźmi, a potem dopiero nauczycielami
Poniedziałkowe uroczystości były najlepszą okazją do podziękowania Wszystkim Nauczycielom za pedagogiczny trud. Dziękowali uczniowie, ale w sposób szczególny podziękowała też Pani Dyrektor Bożena Spica. Tradycyjnie już wręczono coroczne Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku szkolnym wyróżnienia trafiły do: p. Renaty Pelplińskiej, p.Barbary Jażdżewskiej, p. Hanny Fryca, Kamili Mróz, p. Mirosławy Knitter, p. Marii Łangowskiej, p. Izbelli Rudnik, p, Marzeny Kiełpińskiej – Chełminiak, p. Barbary Sobczak, Ewy Krieger, p. Dominiki Oksentowicz, p. Danuty Szlachcikowskiej. p. Jacka Wycinki, p. Mariana Szmaglińskiego oraz p. Ewy Pruszak. Pani Dyrektor nagrodziła również pracowników administracji i obsługi szkoły, wśród nagrodzonych znaleźli się : p. Gertruda Ufnowska, p. B. Brzezińska, p. Pozorska Małgorzata, p Linda Beata, p. Reszka Wojciech, p. Kitowski Marian, p. Szymankowski Jan. Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto obchodzone już od 1982 roku. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. To także rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.
Opracowanie i zdjęcie Ewa Pruszak