Zbieramy zużyte baterie
Dodany przez admin dnia 10.02.2010
Zużyte baterie, które w bardzo dużych ilościach gromadzone są w naszych domach to odpady bardzo niebezpieczne. Zawierają niebezpieczne i trujące pierwiastki negatywnie wpływające na organizm człowieka. Z tego względu nie powinny być wyrzucane do zwykłego pojemnika na odpady. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, ale także dla człowieka.
Pełna Treść

UWAGA!
ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE!

Zużyte baterie, które w bardzo dużych ilościach gromadzone są w naszych domach to odpady bardzo niebezpieczne. Zawierają niebezpieczne i trujące pierwiastki negatywnie wpływające na organizm człowieka. Z tego względu nie powinny być wyrzucane do zwykłego pojemnika na odpady. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, ale także dla człowieka. Dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania. Aby można było tego dokonać trzeba je najpierw oddzielić od pozostałych odpadów.
W związku z powyższym wszystkich serdecznie zapraszamy do systematycznej zbiórki baterii. W naszej szkole znajduje się specjalny pojemnik na zużyte baterie, każdy uczeń może wrzucać dowolną ilość tych niebezpiecznych odpadów. Dla uczniów, którzy przyniosą największą ilość baterii przewidujemy nagrody.
Do tej pory najwięcej baterii przynieśli (ponad 100) uczniowie:
1. Mateusz Piesik - klasa VI f
2. Marcin Brzeskowski- klasa VI c
3. Patryk Spiczka - klasa VI c
4. Dawid Zawadzki - klasa VI e
Konkurs trwa przez cały rok szkolny 2009/2010! Zachęcamy!
Przyrodnicy!