Dzień Ziemi w klasach II
Dodany przez admin dnia 27.04.2010
23 kwietnia 2010r. uczniowie klas drugich obchodzili Dzień Ziemi w formie turnieju interdyscyplinarnego "Z ekologią za pan brat". Sprawami organizacyjnymi i przebiegiem turnieju zajęły się Mirosława Knitter i Maria Łangowska. Głównym celem spotkania było rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej i aktywnej postawy wobec ochrony przyrody.
Pełna Treść

DZIEŃ ZIEMI w klasach II

23 kwietnia 2010r. uczniowie klas drugich obchodzili Dzień Ziemi w formie turnieju interdyscyplinarnego "Z ekologią za pan brat". Sprawami organizacyjnymi i przebiegiem turnieju zajęły się Mirosława Knitter i Maria Łangowska. Głównym celem spotkania było rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej i aktywnej postawy wobec ochrony przyrody.
W turnieju brały udział drużyny wytypowane z poszczególnych klas drugich:
- zespół 1 - Sportowcy, sprawni Ekolodzy,
- zespół 2 - Mądre Głowy,
- zespół 3 - Plastycy.
Najpierw odbyła się krótka pogadanka dotycząca Święta Ziemi i ochrony przyrody. Następnie dzieci zajęły miejsca w poszczególnych zespołach i wykonywały przydzielone zadania.
Sportowcy, sprawni Ekolodzy szybko biegli z różnymi przyborami i przekazywali zadania Mądrym Głowom.
Członkowie zespołu Mądre Głowy rozwiązywali krzyżówkę, odgadywali nazwy zwierząt ukryte w zdaniach, układali z wybranych sylab nazwy roślin chronionych, wybierali spośród dwóch zdań jedno świadczące o właściwej postawie wobec środowiska, uzupełniali zdanie odpowiednim wyrazem, składali "przykazania Ekologa" do klasowego aktu Ślubowania. Za prawidłowo wykonane zadanie każda grupa otrzymała punkt (balonik), który zaczepiano na przygotowanym stojaku.
Plastycy wykonywali plakaty na temat: "Ziemia moich marzeń".
Po każdej konkurencji odbyła się prezentacja prac zespołów i przydział punktów. Na zakończenie członkowie grupy artystycznej zaprezentowali swoje "dzieła" i wszyscy uczniowie złożyli podpisy na akcie Ślubowania.
Opracowanie: Mirosława Knitter