Obchody 45-lecia
Dodany przez admin dnia 10.11.2011
W środę 9 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku miała miejsce ważna i oczekiwana przez całą społeczność szkolną uroczystość z okazji 45-lecia szkoły.
Punktualnie o godz.13.00 pan M. Talewski powitał zebranych dostojnych gości, wśród których znaleźli się: wicestarosta powiatu chojnickiego Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Marek Jankowski, zastępca burmistrza Jan Gliszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski, ksiądz prałat Henryk Kotllenga, wizytatorki Eugenia Granowska i Barbara Leśniewska, były poseł Leszek Redzimski, dawni dyrektorzy naszej szkoły: Eugeniusz Perdenia, Gerard Szopiński, Hildegarda Wałdoch, przewodnicząca Rady Rodziców Maria Korda, dyrektor MGOPS Jolanta Nagórska, kierownik ZOF Jolanta Becker, komendant Straży Pożarnej Andrzej Kuchenbecker, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych i powiatowych, nauczyciele emeryci, najlepsi absolwenci szkoły, przedstawiciele rodziców, przyjaciele i sponsorzy "Jedynki".
Pełna Treść

Jubileusz 45-lecia czerskiej "Jedynki"


W środę 9 listopada 2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku miała miejsce ważna i oczekiwana przez całą społeczność szkolną uroczystość z okazji 45-lecia szkoły.
Punktualnie o godz.13.00 pan M. Talewski powitał zebranych dostojnych gości, wśród których znaleźli się: wicestarosta powiatu chojnickiego Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Marek Jankowski, zastępca burmistrza Jan Gliszczyński, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski, ksiądz prałat Henryk Kotllenga, wizytatorki Eugenia Granowska i Barbara Leśniewska, były poseł Leszek Redzimski, dawni dyrektorzy naszej szkoły: Eugeniusz Perdenia, Gerard Szopiński, Hildegarda Wałdoch, przewodnicząca Rady Rodziców Maria Korda, dyrektor MGOPS Jolanta Nagórska, kierownik ZOF Jolanta Becker, komendant Straży Pożarnej Andrzej Kuchenbecker, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych i powiatowych, nauczyciele emeryci, najlepsi absolwenci szkoły, przedstawiciele rodziców, przyjaciele i sponsorzy "Jedynki".
W dalszym ciągu pani Hanna Fryca przedstawiła zarys historii szkoły.
Następnie głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka, pani Bożena Spica. Jeszcze raz powitała serdecznie zebranych. Podkreślała, że jubileusz jest okazją do wspomnień, szczególnie dla ludzi, którzy w szkole zostawili część swojego życia. Przypomniała najważniejsze sukcesy szkoły.
W roku 2000 szkoła dołączyła do sieci Szkół Promujących Zdrowie, w związku z czym w szkole podejmuje się liczne akcje prozdrowotne i proekologiczne. W 2004 r. powstała pierwsza klasa żeglarska. Od roku 2006 działa przy naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki. Zdobyliśmy 3 Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji oraz certyfikat "Szkoła bez przemocy". Przy szkole działa drużyna harcerska, wydajemy szkolną gazetkę "Kujon". Chlubą naszej szkoły jest szkolna strona internetowa. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne, a nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także w zawodach sportowych.
Szczególne podziękowania pani dyr. Spica skierowała do byłych dyrektorów szkoły, a także nauczycieli emerytów, którzy tworzyli historię szkoły, wkładali trud w edukację i wychowanie kolejnych pokoleń. Dziękowała także rodzicom za współpracę, władzom oświatowym i kościelnym, wszystkim pracownikom szkoły, najlepszym absolwentom i gronu pedagogicznemu za pracę z pasją, a także sprzymierzeńcom i przyjaciołom szkoły.
Pod koniec wystąpienia pani dyrektor powiedziała o znacznej poprawie bazy technicznej i dydaktycznej szkoły i wraziła nadzieję na poprawę warunków pracy poprzez realizację zadania budowy sali gimnastycznej.
Na zakończenie wystąpienia wręczyła pamiątkowe statuetki ludziom, którzy w szczególny sposób wpływali na pracę szkoły, warunki w jakich pracujemy, tworzyli historię i wizerunek szkoły w środowisku. Pani dyrektor wręczyła także pamiątkowe grawertony przyjaciołom i sponsorom szkoły.
Po wystąpieniu pani B. Spicy nadszedł czas składania życzeń i gratulacji szkole przez dostojnych gości. Doświadczyliśmy wielu dowodów sympatii i życzliwości. Nie zabrakło także pięknych upominków dla uczniów i szkoły, za które bardzo dziękujemy.
W dalszej części uroczystości zebrani obejrzeli ciekawy, ciepły, pełen refleksji o naszej szkole, ale także dobrego humoru, tańca i śpiewu program artystyczny pod hasłem: "Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina". Program przygotowali pani Ewa Pruszak i Marian Szmagliński, a przepiękną scenografię do niego wymalowała pani Barbara Jażdżewska. Pod koniec przedstawienia na scenie pojawili się trzej heroldowie, którzy zaprosili gości na spacer po królestwie króla Maciusia Pierwszego. Goście odwiedzili najpierw Salę Tronową, w której byli świadkami Narady Ministrów, po której król Maciuś Pierwszy ogłosił się reformatorem walczącym o prawa dzieci do szczęścia. Następnie razem z królem przeszli do Sali Zabaw, gdzie okazało się, że król Maciuś sam nie może spełnić żądań dzieci.
Następnie widzowie przekonali się, że mały król-reformator zostaje wysłany na Wyspę Bezludną, aby nauczyć się samodzielności, cierpliwości, wytrwałości i zrozumieć (zgodnie z przesłaniem głoszonym przez J. Korczaka), że świat jest dla wszystkich: dla dzieci i dla dorosłych - ponieważ "Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej".
Mnóstwo elementów scenografii do przedstawienia o królu Maciusiu Pierwszym powstawało we wrześniu i październiku podczas trwania Konkursu Maciusia Pierwszego, którego pomysłodawcą i koordynatorem była pani Lidia Pozorska.
Poprzez wspólne działanie uczniów wszystkich klas pod kierunkiem wychowawców, we współpracy z rodzicami powstały: królewskie portrety, korony monarchów, rycerskie tarcze i sztandary, egzotyczne kwiaty i drzewa. Szkoła na czas Święta zamieniła się w królestwo Maciusia Pierwszego. Aby tak mogło się stać, potrzebna była współpraca i zaangażowanie wielu ludzi: nauczycieli, rodziców i dzieci. Poprzez wspólne działanie dzieci i dorosłych idee Korczaka w naszej szkole stały się znów żywe i aktualne.
Goście bardzo serdecznie i z uznaniem przyjęli wysiłek społeczności szkolnej włożony w przygotowanie uroczystości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy przygotowane przez nauczycieli z okazji jubileuszu, a przede wszystkim przepiękna "Księga Pamiątkowa", w której znalazły się sylwetki wielu nauczycieli pracujących w szkole w przeciągu 45 lat jej istnienia i działania.
Zebrani zostali również zaproszeni na przedstawienie teatralne "Igraszki z diabłem" przygotowywane przez nauczycieli "Jedynki", którego pomysłodawcą i reżyserem jest pani Hanna Fryca. Przedstawienie odbędzie się w dniach 18-20 listopada w Ośrodku Kultury w Czersku.
Opracowanie: Hanna Mrozińska