Wycieczka do Nadleśnictwa
Dodany przez admin dnia 22.06.2012
Dnia 13 czerwca 2012 roku klasy: Ve i Vf wraz z opiekunami: p. D. Szlachcikowską, p. E. Bąk, p. M. Gajewską wybrały się na wycieczkę po Nadleśnictwie Czersk. Przywitał nas i oprowadzał po terenie nadleśnictwa p. Leszek Pulty. Na początku obejrzeliśmy zaporę wodną w Mylofie. Zapora ta występuje na rzece Brdzie, największej rzece przepływającej przez Bory Tucholskie. Następnie w miejscowości Giełdon zobaczyliśmy zabytkową kapliczkę, która została odrestaurowana dzięki Nadleśnictwu Czersk oraz Kołu Łowickiemu "Sokół". W miejscowości tej ponadto obejrzeliśmy przepiękne jezioro Trzemeszno oraz wieże przeciwpożarowa na której obserwator ogląda lasy i w razie pożaru powiadamia Straż Pożarną.
Pełna Treść
Sprawozdanie z wycieczki przyrodniczej po Nadleśnictwie Czersk.
Dnia 13 czerwca 2012 roku klasy: Ve i Vf wraz z opiekunami: p. D. Szlachcikowską, p. E. Bąk, p. M. Gajewską wybrały się na wycieczkę po Nadleśnictwie Czersk. Przywitał nas i oprowadzał po terenie nadleśnictwa p. Leszek Pulty. Na początku obejrzeliśmy zaporę wodną w Mylofie. Zapora ta występuje na rzece Brdzie, największej rzece przepływającej przez Bory Tucholskie. Następnie w miejscowości Giełdon zobaczyliśmy zabytkową kapliczkę, która została odrestaurowana dzięki Nadleśnictwu Czersk oraz Kołu Łowickiemu "Sokół". W miejscowości tej ponadto obejrzeliśmy przepiękne jezioro Trzemeszno oraz wieże przeciwpożarowa na której obserwator ogląda lasy i w razie pożaru powiadamia Straż Pożarną. W czasie wycieczki odwiedziliśmy też rezerwat "Mętne". Jest to rezerwat torfowiskowy chroniący jezioro Mętne wraz z przylegającymi torfowiskami. W rezerwacie tym występuje bardzo rzadka brzoza niska oraz wiele innych ciekawych osobliwości flory i fauny. Rezerwat ten jest również ostoją żurawi. Potem widzieliśmy bagna na których p. Leszek Pulty pokazał nam rosiczkę okrągłolistną. Zobaczyliśmy również użytek ekologiczny na którym rosną bardzo stare dęby czerwone. A w lasach niedaleko miejscowości Gutowiec zobaczyliśmy punkt czerpania wody na wypadek pożaru. Punkt ten znajduje się w budowli wybudowanej z betonowych kręgów przez Niemców w czasie II wojny światowej. Wycieczka ta była bardzo ciekawa i pouczająca. Dowidzieliśmy się na niej bardzo dużo o walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Czersk.
Mikołaj Brunka