Taniec na lekcji wychowania fizycznego
Dodany przez admin dnia 17.11.2005
"Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak." Lukain z Samostate; Dialog o tańcu (tłum. T. W.Reiss W-wa 1951). Celem tego artykułu jest zachęcenie nauczycieli wych.fiz. i nauczycieli nauczania zintegrowanego do szerszego wykorzystania tańca na lekcjach wychowania fizycznego. Tańca, który bawi, kształci, uczy, rozwija, który łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. (...)
Pełna Treść
"Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak." Lukain z Samostate; Dialog o tańcu (tłum. T. W.Reiss W-wa 1951). Celem tego artykułu jest zachęcenie nauczycieli wych.fiz. i nauczycieli nauczania zintegrowanego do szerszego wykorzystania tańca na lekcjach wychowania fizycznego. Tańca, który bawi, kształci, uczy, rozwija, który łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. Zafascynowani tą formą ruchu czujemy pewien niedosyt spowodowany pomijaniem jej na lekcjach wf, dlatego chcielibyśmy szerzej przedstawić walory tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańców ludowych i narodowych.Od najmłodszych lat lubimy bawić się przy muzyce, w ten sposób uczymy się obserwować, naśladować, ale również w ten sposób uczymy się wykorzystywać własną inwencję twórczą, pobudzamy wyobraźnie, nasze zmysły, wyzwalamy w nas emocje.Taniec kształtuje poczucie rytmu i koordynację ruchową. Ma duże znaczenie korekcyjne. Poprzez ćwiczenia wyprostne, elongacyjne wzmacniające mm. obręczy barkowej kształtuje poprawną postawę ciała, a poprzez odpowiednie zgranie ruchu z rytmem i tempem melodii wpływa korzystnie na proces oddychania. Poprzez taniec kształtujemy estetykę ruchu jego płynność i piękno. Różnorodność pozwala wykorzystywać go w różnym celu np.- pobudzenia lub wyciszenia organizmu;- intensyfikowania aktywności fizycznej;- aktywnego wypoczynku.Taniec jest środkiem komunikacji międzyludzkiej, sprzyja integracji uczestników, jest formą przyjacielskiego spotkania. Osobom niepewnym i nieśmiałym daje możliwość nawiązywania znajomości. Zachęca a nawet wymaga współdziałania w grupie rówieśniczej, odrzuca bezwzględną rywalizację.Taniec to radość i śmiech, ale równocześnie ciężka fizyczna praca, kształtująca charakter.Biorąc pod uwagę wszystkie te walory zastanówmy się gdzie, kiedy i w jaki sposób możemy wykorzystać ruch przy muzyce w lekcji wychowania fizycznego. W klasach młodszych możemy prowadzić zabawy ze śpiewem, zabawy orientacyjno - porządkowe z wykorzystaniem muzyki, gdzie muzyka będzie np. sygnałem do rozpoczęcia i zakończenia zabawy, będzie nadawała tempo wykonywania określonych czynności itp. Zarówno w klasach młodszych jak i starszych muzyka może być inspiracją do wykonywania ruchu. Przygotowana odpowiednio może stanowić podkład do naszego scenariusza, do opowiadanej przez nas historii (np.: Dzieci są drzewami, które budzą się z długiego, zimowego snu, wieje ciepły, wiosenny wiatr, który delikatnie kołysze drzewa. Nagle wiatr się wzmaga, zbliża się burza...itd.), podczas, której dzieci będą odtwórcami, jak również może stanowić podkład do tworzenia przez dzieci ich własnych skojarzeń, wyobrażeń związanych bezpośrednio ze słuchaną muzyką. Prowadząc rozgrzewkę ćwiczenia możemy wykonywać zgodnie z rytmem przygotowanej melodii. W części głównej lekcji możemy uczyć konkretnych układów tanecznych, lub gimnastycznych /ćwiczenia wolne, ćwiczenia z przyborem, piramidy/, które wraz z rozwojem dzieci, a tym samym z wzrostem ich sprawności fizycznej i ich doświadczenia ruchowego mogą być coraz bardziej złożone, intensywne i zmienne pod względem rytmu. Muzykę wolną wykorzystujemy do uspokojenia organizmu, wyciszenia, relaksu, i ćwiczeń oddechowych." Taniec nie jest czymś nowym, lecz jest spuścizną przekazaną nam przez naszych ojców i praojców..." osiągniemy coś więcej niż zapoznanie naszych podopiecznych z proponowaną formą ruchu, jaką są ćwiczenia przy muzyce, ale także zapoznamy ich z barwą i brzmieniem muzyki.
Opracowali: Ewa Pruszak i Marian Szmagliński

Kilka ujęć
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)