Najlepiej dyżurujący
Dodany przez admin dnia 06.02.2013
Za nami I etap konkursu "Na najlepiej dyżurującą klasę"
Organizatorem konkursu jest SU. Najważniejsze cele konkursu to: popularyzacja zachowań prozdrowotnych, częściowe wyeliminowanie zachowań niebezpiecznych, wspomaganie nauczycieli podczas dyżurów, budowanie poczucia odpowiedzialności.
Uczniowie klas VI oceniani są przez nauczycieli i wyznaczonych członków SU. Razem uczniowie dyżurujący mogą zdobyć 180 punktów.
Pełna Treść
Za nami I etap konkursu "Na najlepiej dyżurującą klasę"
Organizatorem konkursu jest SU. Najważniejsze cele konkursu to: popularyzacja zachowań prozdrowotnych, częściowe wyeliminowanie zachowań niebezpiecznych, wspomaganie nauczycieli podczas dyżurów, budowanie poczucia odpowiedzialności.
Uczniowie klas VI oceniani są przez nauczycieli i wyznaczonych członków SU. Razem uczniowie dyżurujący mogą zdobyć 180 punktów.
Podsumowanie wyników poszczególnych klas w I semestrze:
I miejsce zdobyła klasa VI a otrzymując 141 punkty,
II m - klasa VI b - 134,
III m - VI d - 129,
IV m - VI c - 107,
V m - VI f - 106,
VI m - VI e- 88,
VII - VI g -78.
Liderom dziękujemy za prawidłowe wypełnianie obowiązków dyżurnego oraz zachęcamy pozostałe klasy, do większej rywalizacji!!!
Opiekun SU
Anna Leszczyńska