Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Sobota, 28 stycznia 2023 r. Brak aktualizacji strony od 145 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

XX WIEK II notatki
XXXIV
Temat: Przyczyny II wojny światowej.
s. 76 - 78


1. Przyczyny wojny :
- porozumienie Niemiec, Włoch i Japonii,
- zbrojenia niemieckie,
- 1938 r. Przyłączenie Austrii do Niemiec,
- IX 1938 r. Konferencja w Monachium (pozwolono Hitlerowi zająć czeskie Sudety),
- III 1939 r. zajęcie przez Niemcy całej Czechosłowacji,
- wiosna 1939 r. żądania Niemiec wobec Polski
• sojusz z Niemcami,
• autostrada i linia kolejowa do Prus Wschodnich
• przyłączenie do Niemiec Gdańska,
- odmowa Polski,
2. 23 VIII 1939 r. układ niemiecko - radziecki
pakt Ribbentrop – Mołotow to właściwie pakt Hitler – Stalin

XXXV
Temat: Kampania wrześniowa w Polsce w 1939 r. i jej znaczenie.
s. 78 i 84

1. Kampania wrześniowa
w Polsce 1 IX - 5 X 1939 r.
• obrona Westerplatte,
• obrona poczty polskiej
w Gdańsku,
• obrona Helu,
• obrona Śląska,
• obrona Warszawy,
• obrona Modlina,
• bitwa nad Bzurą,
• obrona Wizny (polskie Termopile, 700 Polaków pod dowództwem kapitana Raginisa),
• bitwa pod Kockiem - ostatnia bitwa Kampanii,
• 17 IX wkroczenie od wschodu Armii Czerwonej (Rosjan),
• 17 IX rząd polski udaje się do Rumunii,
• obrona Lwowa przed Rosjanami.
2. Charakter kampanii wrześniowej:
• ogromna przewaga w sprzęcie
i ludziach Niemców i Rosjan,
• “wojna błyskawiczna”, szybkie uderzenia pancerne,
• naloty lotnicze na miasta i drogi (utrudnienie ruchu wojsk),
• brak pomocy Anglii i Francji,
• uderzenie radzieckie w “plecy”,
• spore straty niemieckie w sprzęcie (atak na Europę Zachodnią nie na jesieni 1939 r., a na wiosnę 1940 r.)XXXVI
Temat: II wojna światowa – działania wojenne w Europie
s. 78 – 79

Wojna w Europie Zachodniej:
• Wiosna / lato 1940 r. atak Niemiec na Norwegię, Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję,
• VIII – X 1940 r. wojna lotnicza o Wielką Brytanię,
• radar i kopia maszyny szyfrującej Enigma,
• 1941 r. wojna na Bałkanach – zajęcie Jugosławii i Grecji,
• 22 VI 1941 r. najazd Niemiec na ZSRR,
• szybki odwrót Armii Czerwonej,
• obrona Moskwy,
• obrona Leningradu,
• bp Stalingradem,
• bp Kurskiem,
• 1944 r. Rosjanie wkraczają na ziemie polskie,
• 6 VI 1944 r. Amerykanie i Brytyjczycy tworzą II front w Europie,
• 8 V 1945 r. koniec wojny w Europie.
XXXVII
Temat: Działania wojenne w Afryce i na Dalekim Wschodzie.
s. 79 - 83
1. Działania wojenne w Afryce 1940- 1943:
• walki na pustyni: obrona Tobruku, bp El Alamein,
• walki o kolonie angielskie, ropę naftową, dążenie do ataku na ZSRR od południa.
• kapitulacja Niemców i Włochów w 1943 r., atak Anglików i Amerykanów na Włochy.
• koncepcja “miękkiego podbrzusza”, “podbrzusza ryby” [atak na Niemcy przez Włochy].
2. Wojna na Dalekim Wschodzie:
• 7 XII 1941 r. atak Japończyków na amerykańską bazę w Pearl Harbor
• bitwy lotnicze nad morzem (lotniskowce),
• kamikadze “boski wiatr” ataki samobójcze,
• bp Midway [midłej] 1942 r.
• 1944 r. zajęcie wyspy Guam - ataki lotnicze na Japonię,
• taktyka “żabiego skoku”
• zrzucenie bomb atomowych na Japonię 6 VIII 1945 r. Hiroszima, 9 VIII Nagasaki,
• zmuszenie Japonii do kapitulacji,
• groźba wobec Stalina,
• 2 IX 1945 r. kapitulacja Japonii - koniec wojny na świecie.
3. Wojna na morzach i oceanach:
• walki lotnicze nad wodą (lotniskowce),
• walki niemieckich okrętów podwodnych “wilcze stada”

Tekst z Internetu
4. Sposoby walki i nowe rodzaje broni w II wojnie światowej:
• wojna błyskawiczna,
• uderzenia pancerne,
• działania lotnictwa,
• działania komandosów na tyłach wroga,
• walka na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą,
• walki lotniskowców,
• ataki samobójców,
• taktyka “żabiego skoku”,
• koncepcja “miękkiego podbrzusza”, “brzucha ryby”,
• bomba atomowa,
• ładunki kumulacyjne [ppanc],
• maszyna szyfrująca “Enigma”
5. Skutki II wojny światowej.
• śmierć ponad 50 milionów ludzi,
• walczyło 61 państw na 67 istniejących,
• zniszczenia wojenne (materialne)
3 biliony 300 miliardów $,
• demoralizacja - utrata autorytetów, “zdziczenie obyczajów”,
• podział świata na Zachodni demokratyczny (USA) i wschodni komunistyczny (ZSRR) - podległość Polski,
• podział Niemiec (NRD - RFN),
• wzrost znaczenia ZSRR,
• przywódcy ZSRR, USA
i W. Brytanii spotkali się na konferencjach w: Teheranie, Jałcie
i Poczdamie gdzie ustalili powojenny porządek świata,
• 1945 r. powołano ONZ - utrzymanie pokoju i pokojowe rozwiązywanie sporów.

XXXVIII
Temat: Czas zagłady, czyli wojenne doświadczenia Polaków i Żydów.
s. 85 - 87

1. Okupacja radziecka: s. 85
-
-
-

2. Okupacja niemiecka: s. 86
-
-
-

3. Cechy wspólne obu okupacji:
• likwidacja inteligencji,
• likwidacja narodu polskiego,
• likwidacja polskiej tradycji i kultury,
• obozy koncentracyjne i pracy przymusowej,
• przesiedlenia ludności,
• egzekucje.
4. Miejsca pamięci narodowej:
• Palmiry pod Warszawą,
• Aleja Szucha w W-wie - siedziba gestapo,
• muzea - dawne obozy zagłady
i koncentracyjne,
• Łukowo k. Czerska 4 XI 1939 r.,
• Dolina Śmierci k. Chojnic,
• Cmentarz Honorowy w Czersku,
• pomniki ku czci pomordowanych
w Łukowie, Ostrowitem, Kurczem.

Tekst z Internetu

5. Los Żydów:
• Niemcy zamykali Żydów w gettach- wydzielonych częściach miast,
• od 1941 r. rozpoczęto proces zagłady narodu żydowskiego,
- pozbawienie praw,
- pozbawienie majątku,
- śmierć w komorach gazowych,
- obozy zagłady w Chełmie, Bełżcu, Sobiborze, Treblince,
- obozy koncentracyjne w Oświęcimiu - Brzezince, Sztutowie, Majdanku,
• faszyści niemieccy wymordowali
6 milionów Żydów, w tym 1/3 dzieci,
- “Holocaust” - “całopalenie” męczeństwo i zagłada narodu żydowskiego.


XXXIX
Temat: Polskie Państwo Podziemne - ruch oporu na ziemiach polskich.
s. 88

1. Na emigracji w Paryżu, później w Londynie działał Prezydent Władysław Raczkiewicz i rząd z premierem Władysławem Sikorskim (do VII 1943 r.) Stanisławem Mikołajczykiem.
2. Pod okupacjami działało wiele organizacji konspiracyjnych, często ze sobą konkurujących.
3. Polskie Państwo Podziemne związane z Rządem Emigracyjnym.
- Delegatura Rządu na Kraj na czele Delegat Rządu na Kraj,
• Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) ---Armia Krajowa (AK) od 1942 r.
300 tyś ludzi,
- Kierownictwo Dywersji (Kedyw) - działania dywersyjne
płk. Emil Fieldorf (po wojnie zamordowany sądownie przez polskich komunistów - sędzia Maria Kurowska, prokurator Helena Wolińska,
- TON Tajna Organizacja Nauczycielska - tajne nauczanie na wszystkich poziomach,
- Kierownictwo Walki Cywilnej (KWC) - określało zasady postępowania ludności cywilnej pod okupacjami, sądownictwo wobec zdrajców, kolaborantów “szmalcowników”.
4. Inne organizacje konspiracyjne:
• Bataliony Chłopskie (BCh) - ruch ludowy na wsi,
- Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) - ruch narodowy,
- Komuniści: (Polska Partia Robotnicza) [PPR] --- Gwardia Ludowa “GW” --- Armia Ludowa “AL” ok. 60 tyś. ludzi.
5. Formy ruchu oporu (bierny i czynny),
- dywersja na linie kolejowe, posterunki niemieckie,
- walka partyzancka,
- duży i mały sabotaż,
• niszczenie maszyn, urządzeń,
• rysunki, napisy na murach,
• piosenki, dowcipy, tajna prasa, tajne przedstawienia i koncerty,
• akcja “N” - wydawanie ulotek
w języku niemieckim,
- fałszowanie dokumentów niemieckich,
- działania wywiadowcze: akcja V-1, V - 2, “Enigma”, obserwacja ruchu wojsk.

XL
Temat: Powstanie Warszawskie i jego znaczenie.
s. 88 - 89

W którym roku Rosjanie wkroczyli na ziemie polskie? ( 1944 r.)
1. Akcja “Burza” - Delegatura i AK walczy z Niemcami i pomaga Armii Czerwonej oraz jako gospodarze przyjmują wkraczających Rosjan.
2. Powstanie Warszawskie 1 VIII [17.00 - godzina “W”]-2 X 1944 r.
3. Powstanie trwało 63 dni i zginęło w nim ponad 180 tyś. powstańców i ludności cywilnej.
4. Ocena Powstania:
• młodzi Polacy “rwali się” do walki,
• Rosjanie i polscy komuniści nawoływali do powstania,
• gdy wybuchło, nie poparli go (J. Stalin),
• powstanie szkodziło Niemcom,
• propaganda sowiecka nazwała powstańców szaleńcami i awanturnikami,
• powstanie było protestem Polaków przeciw “zdradzie” W. Brytanii i USA oraz dominacji nad Polską Stalina.
5. Zadanie domowe
Wypisz na podstawie tekstu podręcznika (s. 89 - 90) następstwa II wojny dla Polski.

Tekst z Internetu

Polacy na frontach II wojny światowej.
1. Kampania wrześniowa 1939 r. ok. 900 tyś. żołnierzy,
2. Walki w Norwegii - obrona Narwiku,
- Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich dow. Gen. Zygmunt Szyszko - Bohusz,
3. Kampania francuska 1940 r.
• 1 Dywizja Grenadierów dow. gen. Bronisław Duch,
• 10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej dow gen. Stanisław Maczek,
• 2 Dywizja Strzelców Pieszych dow gen Bronisław Prugar - Ketling,
4. Bitwa lotnicza o Anglię 1940 r.
• Dywizjony: 303, 302 myśliwskie,
• Dywizjon 300 bombowy.
5. Walki na morzach i oceanach:
• “Błyskawica”, ”Burza”, “Grom”,
“Orkan”, “Garland”, ”Kujawiak” - niszczyciele,
• “Piorun” - niszczyciel w maju
1941 r. wytropił pancernik “Bismarck”,
• “Orzeł”, “Wilk”, “Jastrząb” - okręty podwodne.
6. Wojna w Afryce:
• obrona Tobruku - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich dow gen. Stanisław Kopański,
• walki pod El Alamein - “polski detektor” [wykrywacz min].
7. Armia Polska w ZSRR dow. gen. Władysław Anders (Armia Andersa), “sprawa katyńska”
13 IV 1943 r.
24/25 IV 1943 r. ZSRR zrywa stosunki z rządem polskim
w Londynie.
8. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie: 140 tyś. żołnierzy,
• 1 Dywizja Pancerna dow gen. Stanisław Maczek - walki we Francji w 1944 r.,
• 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa dow gen. Stanisław Sosabowski - operacja desantowa pod Arnhem.
9. Walki we Włoszech:
• II Korpus Polski dow gen. Władysław Anders - maj 1944 r. bitwa o Monte Cassino.
10. Konspiracja i ruch oporu na ziemiach polskich - ok. 400 tyś ludzi.
11. Wojsko Polskie w ZSRR (“wojsko komunistyczne”),
• 1 Dywizja im. Tadeusza Kościuszki dow gen. Zygmunt Berling,
• 1 oraz 2 Armia Wojska Polskiego.
• wojsko to ułatwiło przejęcie władzy w Polsce przez polskich komunistów.

XLI
Temat: II wojna światowa – powtórzenie wiadomości.
s. 76 – 90

XLII/XLIII
Temat: W okowach zimnej wojny, czyli świat po II wojnie światowej.
s. 90 - 97
1. Wojna przyniosła straszliwe zniszczenia. Zginęli ludzie, wielu było kalekami, zmiana systemu wartości, straty materialne.
2. W 1945 r. powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ
- unikanie wojny – utrzymanie pokoju na świecie,
- pokojowe rozwiązywanie sporów.
3. Na świecie dominowały dwa supermocarstwa demokratyczne Stany Zjednoczone Ameryki (USA) i komunistyczna Rosja (ZSRR). Państwa te rywalizowały ze sobą.
USA<=>ZSRR
4. Każde z mocarstw miało swoich sojuszników i strefę wpływów.
5. Podział Europy i świata na: demokratyczny i komunistyczny.
6. Okupacja i podział Niemiec RFN – demokratyczne i NRD – komunistyczne.
7. Podział Berlina – od 1961 r do 1989 dzielił miasto “Mur berliński” .
8. “Żelazna kurtyna” - umowna granica w Europie między światem demokratycznym a komunistycznym.
9. “Zimna wojna “ - stan rywalizacji między mocarstwami 1946 - 1989
- rywalizacja w każdej dziedzinie,
- propaganda zamiast obiektywnej informacji,
- wyścig zbrojeń,
- równowaga sił,
- broń masowego rażenia (A, B, C, N) [atomowa, biologiczna, chemiczna, neutronowa],
- zagłuszanie radiostacji np: “Radio Wolna Europa”' “Głos Ameryki”,
- lokalne konflikty i wojny ( w Korei, w Wietnamie, konflikt kubański, itp).
10. Proces przemian w ZSRR rozpoczął od 1986 r. Michaił Gorbaczow. Jego hasła to jawność i przebudowa ( po rosyjsku “Głasnosc i Pieriestrojka” .
11. W 1989 r. w “Jesieni Ludów” narody wyzwalały się stopniowo spod władzy komunistów i zależności od ZSRR.
12. 1990 r. rozpad bloku socjalistycznego i upadek ZSRR.


Tekst z Internetu

Świat demokratyczny Świat komunistyczny
USA ZSRR
W. Brytania, Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, i inne Polska, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Jugosławia , i inne
Organizacje
NATO Pakt Północnoatlantycki 1949 Układ Warszawski 1955 - 1991
EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza
1957 r.
Unia Europejska RWPG Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
1949 - 1991


XLIV
Temat: Jak polscy komuniści przejęli władzę w Polsce?
s. 89 i 97

W którym roku Rosjanie wkroczyli na ziemie polskie? [1944 r.]
1. Polscy komuniści całkowicie podporządkowali się Józefowi Stalinowi. Oporni komuniści ginęli.
2. Z polecenia Stalina w 1942 r. komuniści utworzyli Polską Partię Robotniczą (PPR) oraz siłę zbrojną Gwardię Ludową (GL) --
--- Armię Ludową (AL).
3. Z polecenia Stalina utworzono Krajową Radę Narodową (KRN) - - rodzaj parlamentu
i 22 VII 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) - rodzaj rządu.
U Z U R P A C J A
4. Rosjanie i polscy komuniści stosowali wobec społeczeństwa terror. Kara śmierci za:
- posiadanie broni,
• posiadanie radia,
• złota, szlachetnych kamieni,
• obcej waluty (dolarów),
• opowiadanie dowcipów,
• brak współpracy z władzą ludową (za brak donosicielstwa).

XLV
Temat: PRL - czyli Polska w bloku wschodnim.
s. 97 - 102

1. 1944 - 1956 - czasy stalinowskie w Polsce - najbardziej okrutny komunizm.
2. W latach 1944 - 1989 rządzili Polską komuniści:
• PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa) od 1952 r. zapis w konstytucji,
• 1952 r. konstytucja do 1997 r. “stalinowska”,
• orzeł bez korony,
• zależność od ZSRR,
• brak rzeczywistej demokracji i suwerenności,
• rządy jednej partii PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - od 1948 r.),
• terror wobec społeczeństwa,
• walka z religią i Kościołem katolickim,
• tajna policja, Urząd Bezpieczeństwa (UB), Służba Bezpieczeństwa (SB),
(konfidenci), “nieznani sprawcy”, tajemnicze zniknięcia działaczy opozycyjnych,
pokazowe procesy polityczne, walka z Kościołem - uwięzienie Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, (kardynał Karol Wojtyła - Jan Paweł II),
• permanentny brak towarów,
• złe warunki życia,
• odbudowa kraju przy wielkim poświęceniu społeczeństwa,
• społeczeństwo nastawione wrogo do komunistów,
• 16 X 1978 r. wybór Karola Wojtyły na papieża (Jan Paweł II) - nadzieja dla polskiego społeczeństwa.XLVI
Temat: Polskie kryzysy, czyli komuniści u władzy.
s. 98 – 102

1945 - 1989 45 lat rządów komunistów w Polsce
(polskie przełomy: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, 1989)
45 lat : 7 wydarzeń = 6,5 lat
Średnio co 6,5 roku w Polsce dochodziło do protestów:
- braki towarów na rynku,
- trudne warunki życia,
- walka z religią i Kościołem katolickim,
- propaganda,
- brak wolności.

Tekst z Internetu

Polskie przełomy:
- 1956 r.
Wydarzenia Poznańskie
braki towarów na rynku,
niskie płace,
strajki robotników
- 1968 r.
protesty studentów w Warszawie [wystawienie “Dziadów” A. Mickiewicza]
wystąpienia antyżydowskie
przeciw cenzurze
- 1970 r.
strajki robotników na Wybrzeżu,
braki towarów,
niskie płace,
podwyżka cen żywności
- 1976 r.
wydarzenia w Radomiu i Ursusie,
ścieżki zdrowia,
zwolnienia z pracy,
ograniczenie budownictwa mieszkaniowego,
wyroki więzienia
1980 r.
strajki robotników na Wybrzeżu i na Śląsku,
porozumienie i powstanie NSZZ “Solidarność”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy na czele Lech Wałęsa
1981 r. 13 grudnia 1981 r. – 1983 r. ogłoszenie stanu wojennego
WRONA Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele gen. Wojciech Jaruzelski,
likwidacja Solidarności,
obrona władzy komunistów
1989 r.
strajki, manifestacje,
II – IV 1989 r. obrady “okrągłego stołu” – rozmowy ludzi władzy z częścią opozycji
(W. Jaruzelski, Czesław Kiszczak --- L. Wałęsa)
- ocena “okrągłego stołu”
- budowa niepodległej Polski, gospodarki rynkowej,
- pokojowe przemiany, bez rozlewu krwi,
 “porozumienie czerwonych z różowymi”,
 porozumienie za plecami społeczeństwa,
 zgoda na afery,
 nieuczciwa prywatyzacja,
 zgoda na bezkarność komunistów.

Żart na temat komunizmu
Co to jest komunizm?
Komunizm to bohaterskie pokonywanie trudności nie znanych gdzie indziej.

Tekst z Internetu

Jak komuniści tworzyli gospodarkę w Polsce?

1. Cechy gospodarki socjalistycznej:
- negowanie praw ekonomii,
- wymyślanie własnych praw ekonomicznych (nierealnych),
- centralne planowanie gospodarcze,
- ukryta inflacja,
- ukryte bezrobocie “Czy się stoi, czy się leży 200 złotych się należy”, ”Mam dobrą pracę, nic nie muszę robić”,
- niskie płace,
- rozwój przemysłu ciężkiego (zbrojenia),
- brak towarów,
- brak mieszkań,
- system kartkowy,
- niska jakość towarów na rynku krajowym,
- brak cen rynkowych,
- spożycie zbiorowe (niskie płace, niskie ceny energii, biletów kolejowych, do kina, itp.),
- niska wydajność pracy i zła jej organizacja,
- korupcja, ukryte afery,
2. “Plan Balcerowicza”
Leszek Balcerowicz – profesor ekonomii, monetarysta.
Dążył do przebudowy gospodarki socjalistycznej na rynkową oraz do likwidacji ogromnej inflacji.
3. Cechy gospodarki rynkowej:
- przestrzeganie praw ekonomicznych,
- celem działania jest osiągnięcie zysku,
- bezrobocie,
- poszukiwanie pracy i ciągłe dokształcanie się,
- konkurencja na rynku producentów i usługodawców,
- ceny rynkowe,
- swobodne kształtowanie (rynkowe) płac,
- afery,
- duża ilość towarów i usług,
- możliwość wyboru dla klienta,
- działalność gospodarcza w ramach Unii Europejskiej.
4. Ocena PRL – u:
- brak towarów,
- niskie płace,
- brak wolności,
- brak odpowiedzialności za siebie i innych,
+ praca,
+ nadzieja na przyszłość,
+ opieka nad rodziną,
+ porządek,
+ likwidacja analfabetyzmu.

XLVII
Temat: “Zimna wojna” i czas PRL – u. Powtórzenie materiału.
s. 90 – 104

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
77793505 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone