Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Sobota, 28 stycznia 2023 r. Brak aktualizacji strony od 145 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

XX WIEK III notatki
XLIX/ L
Temat: Polska demokratyczna i samorządna.
s. 105 – 109

Zadanie:
W domu przepiszę z podręcznika s. 105 z taśmy chronologicznej wydarzenia z historii
III RP.
Jak oceniamy porozumienie “okrągłego stołu”?
1. “Okrągły stół” oceniamy z jednej strony pozytywnie, z drugiej negatywnie.
2. Od 1989 r. Polska jest wolna i należy do rodziny krajów demokratycznych.
3. III Rzeczpospolita:
- korona na głowie orła – symbol niepodległości,
- nazwa Rzeczpospolita Polska (RP),
- Senat – II izba parlamentu,
- Urząd Prezydenta RP (Wojciech Jaruzelski – wybrany przez parlament), Lech Wałęsa – wybrany w 1990 r. w wolnych wyborach), obecnie prezydentem jest Lech Kaczyński
- trójpodział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza),
obecnie premierem jest Jarosław Kaczyński,
- gospodarka rynkowa,
- reprywatyzacja i prywatyzacja.
4. Co to jest partia polityczna? Zeszyt - lekcja XVII
Partia polityczna (pars – z łać część) to grupa ludzi dążąca do zdobycia władzy, jej utrzymania lub wpływu na władzę, reprezentująca czyjeś interesy.
5. W Polsce działa wiele partii politycznych. Rywalizują one o głosy wyborców w czasie kampanii wyborczych.
6. Czy należy uczestniczyć w wyborach?
7. W sejmie decyduje większość.
Stanowione prawo powinno być dobre, czyli przejrzyste, proste, zrozumiałe.
8.W Polsce obowiązuje konstytucja z 1997 r. – najważniejsza ustawa w państwie.
9.O sprawach lokalnych ważnych dla mieszkańców decyduje samorząd.
Samorząd to prawo decydowania o swoich sprawach.
10. Szczeble samorządu:
- gmina,
- powiat,
- województwo = styk z władzą państwową (wojewoda)
Zadanie domowe
Jakimi sprawami zajmuje się samorząd w Czersku?

LI
Temat: Drabina społeczna, czyli jak żyją Polacy?
s. 109 – 113

1. Polacy (ludzie wogóle) różnią się między sobą:
- wykonywanym zawodem,
- wykształceniem,
- stylem życia,
- zainteresowaniami,
- sposobem spędzania wolnego czasu,
- charakterem,
- gustami,
- dochodami.
2. Ludzie o podobnym stylu życia tworzą klasy (grupy) społeczne.
3. Układ tych grup (klas) tworzy drabinę społeczną.
4. Drabina społeczna w Polsce:

V Ludzie bardzo bogaci
IV Ludzie zamożni
III Ludzie przeciętnie zamożni
II Ludzie ubodzy
Poniżej minimum socjalnego
I Ludzie biedni

5. Jak zaradzić biedzie?
- akcje charytatywne,
- ośrodki pomocy,
- fundacje i stowarzyszenia,
(Czerwony Krzyż, Caritas, Polska Akcja Humanitarna),
- oświata,
- aspiracje, dążenia,
- tworzenie warunków do aktywności ludzi.
6. Jak zająć dobre miejsce na starcie?
- wykształcenie,
- stosunek do ludzi,
- wiedza,
- ambicja,
- umiejętność współpracy w zespole,
- uczciwość,
- rozsądne wydawanie pieniędzy.

LII
Temat: Chcę być mądrym i dobrym człowiekiem.

Praca w grupach.
LIII
Temat: Z czego utrzymuje się państwo, czyli o podatkach i budżecie.
s. 113 – 115
1. Podatek - to przymusowa, bezzwrotna opłata pobierana przez państwo lub samorząd przeznaczona na sfinansowanie wspólnych potrzeb.
2. Podatki powinni płacić wszyscy, powinny być niskie, a pieniądze z podatków powinny być wydawane rozsądnie.
3. Płacimy wiele podatków, podatki bezpośrednie i pośrednie.
4. Budżet państwa
- dochody,
- wydatki.
5. Czy należy płacić podatki?

LIV
Temat: By Polska była krajem bezpiecznym.
s. 115 – 116

1. Prawo to spisane zasady postępowania, co wolno, a czego nie wolno robić.
2. PRAWA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ.
3. Złe prawo należy zmienić, lub dążyć do zmiany w parlamencie.
4. Przestępstwo to złamanie prawa.
5. Państwo wymusza przestrzeganie prawa.


NAJLEPIEJ, GDY OBYWATELE SAMI WIDZ¡
KONIECZNOŚĆ PRZESTRZEGANIA PRAWA.

6. Instytucje, które strzegą prawa:
- policja,
- prokuratura,
- niezawisłe sądy.
LV
Temat: Jak dbam o własne bezpieczeństwo?
s. 116
Zadanie domowe
Przepisz praktyczne rady w tym zakresie z podręcznika s. 116

LVI
Temat: Polska oko w oko z Europą. Jak narodziła się Unia Europejska?
s. 117 – 119

1. Próby zjednoczenia Europy:
- cesarstwo rzymskie,
- państwo Karola Wielkiego,
- polityka cesarza Ottona III,
- I i II wojna światowa – próby zjednoczenia Europy siłą pod przywództwem niemieckim,
- po II wojnie światowej.
2. Po II wojnie światowej Europa była straszliwie zniszczona.
3. Jednoczenie się Europy pozwalało lepiej wykorzystać pomoc amerykańską.
4. Poddano kontroli międzynarodowej surowce strategiczne, wojskowe: stal, węgiel, energia (ropa naftowa), energia atomowa.
5. 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali,
1957 r. Europejska Wspólnota Energii Atomowej,
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)---od 1993r. Unia Europejska.
6. Państwa należące do UE [25] (nazwy państw i ich stolice). [od 1 stycznia 2007 r. – Bułgaria i Rumunia.

7. Instytucje UE
- Rada Europejska – szefowie rządów i Przewodniczący Komisji Europejskiej,
- Rada Unii Europejskiej - rada ministrów
- Komisja Europejska – rząd europejski,
- Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy,
- Parlament Europejski,
- Europejski Bank Centralny.
8. Zasady UE:
- likwidacja granic i swobodny przepływ osób i towarów,
- wspieranie nowoczesnego rolnictwa,
- ochrona nieskrępowanej konkurencji,
- ochrona praw konsumentów,
- zapewnienie wysokiej jakości towarów i usług,
- poprawa stanu zdrowia,
- wspieranie słabo rozwiniętych regionów,
- przestrzeganie praw człowieka,
- ochrona demokracji i gospodarki rynkowej,
- wspólna polityka zagraniczna i obronna.

LVII
Temat: Czy warto być członkiem Unii Europejskiej i NATO?
Korzyści i zagrożenia.

s. 117 – 119

1. Od 1998 r. Polska starała się o członkostwo w UE.
2. Od 1 maja 2004 r. jesteśmy członkiem UE.
3. Od 1999 r. jesteśmy członkiem NATO – zapewnienie bezpieczeństwa.
4. Czy warto było przystąpić do UE?
- dopłaty do rolnictwa (inwestycje),
- drogi, komunikacja,
- duża ilość towarów,
- Polacy mogą swobodnie wyjeżdżać za granicę – np. w poszukiwaniu pracy,
- swobodny przepływ ludzi i towarów,
- poprawa warunków życia,
- rozwój terenów biedniejszych,
- solidarność między państwami,
- szybszy rozwój,
- turystyka,
- rozwój oświaty.


LVIII
Temat: III Rzeczpospolita. Powtórzenie materiału.
s. 105 – 120
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
77793530 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone