Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Czwartek, 13 czerwca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 647 dni.    
Opracowania
» Arkusze (2)
» Konkursy (2)
» Konspekty (6)
» Projekty (3)
» Referaty (11)
» Scenariusze (1)
» Testy (1)
» Uczniowie (2)

Wyszukiwarka działu:

Aktywność plastyczna dziecka w świetlicy szkolnej

Aktywność plastyczna dziecka w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku

Świetlica szkolna przyjmuje do swojej pracowni wszystkie dzieci bez względu na uzdolnienia plastyczne. W pracy zespołu biorą udział uczestnicy stali, okresowi, okazjonalni. Uczestnicy stali uczęszczają na zajęcia koła plastycznego przez cały rok szkolny , okresowi realizują dane zadanie, natomiast okazjonalni korzystają z pracowni w doraźny i dowolny sposób.
W świetlicy , w której prowadzę zajęcia uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Na zajęciach koła spotykamy się co tydzień, a zajęcia trwają dwie godziny. Na spotkaniach realizuję tematy objęte programem kółka, uwzględniając w nich różne ciekawe techniki i tematy plastyczne, często nieznane dzieciom.
Pierwsze spotkania z najmłodszymi uczestnikami polegają na zapoznaniu się z nimi oraz ich pracami plastycznymi. Są to zazwyczaj ,, kolorowanki " odbijane na ksero, przedstawiające postacie np. z bajek Disneya. Tego rodzaju działalność zuboża twórczą ekspresję plastyczną dziecka, ale i hamuje poczucie estetyki, a także wprowadza brak wiary we własne umiejętności . Na zajęciach plastycznych kładę nacisk na rozwój wyobraźni oraz pomysłowości. Sprzyjają temu, stosowane od pierwszych warsztatów, ćwiczenie kolorystyczne kształtujące wrażliwość na barwy, ćwiczenia oryginalności i giętkości myślenia twórczego, elementy dramy i zabawy .
Wychodzę z uczniami także na plenery malarskie. W bezpośrednim kontakcie z naturą dzieci starają się przekazać swoją wrażliwość dotyczącego wybranego prze siebie obiektu, obserwują światło i kolory o różnych porach dnia.
Podczas warsztatów plastycznych przywiązuję wiele uwagi do kompozycji i środków wyrazu - linia, plama barwna, punkt, kreska, faktura.
Ważną częścią warsztatów jest zapoznanie z narzędziami malarskimi i rysunkowymi tj. pędzlami różnej grubości i szerokości, ołówkami o różnej twardości, różnego rodzaju kredkami, oraz rodzajami technik rysunkowych i malarskich. Dzieci malują różnymi farbami: plakatowymi, akwarelą , temperą, okazjonalnie farbą olejną. Dużo prac wykonują pastelami: suchą i olejną. Nie obce są im "malarskie" właściwości plasteliny.
Prace wieszane na ścianach w świetlicy, eksponowane na okolicznościowych gazetkach, dekorują pomieszczenia szkolne, wykorzystywane są jako elementy stroju i tła scenicznego w przedstawieniach teatralnych.
Organizuję wspólnie z dziećmi wernisaże połączone z akcjami charytatywnymi. Takie wystawy są szczególnie ważne dla dziecka, jak i dla mnie - jego opiekuna. Sprzyjają rozwojowi osobowości uczniów i przygotowują do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
    Dzieci, które uczestniczą w zajęciach artystycznych w świetlicy, mimo, że w przyszłości będą wykonywać inne prace, to z dziecięcych zamiłowań plastyką, pozostanie im umiłowanie piękna i twórcza postawa umysłu, na którą składa się:
  • nowatorstwo, czyli oryginalny, pełen inwencji stosunek do rzeczywistości,
  • ciekawość świata i otwarty umysł zdolny do samodzielnego myślenia,
  • zaangażowanie emocjonalne cechujące wszelką działalność,
  • szczera wiara w siebie , co przejawia się w odrzuceniu utartych wzorów na rzecz indywidualnej interpretacji zjawisk,
  • wrażliwość estetyczna przejawiająca się w docenianiu różnych wartości estetycznych i tolerancji dla upodobań odmiennych od własnych,
Mam nadzieję, że to wszystko przeniosą do innych dziedzin życia.
Do opisu aktywności plastycznej dziecka w świetlicy szkolnej dołączam wybrane prace uczniowskie. Wiele z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia w zewnętrznych konkursach plastycznych i zostały docenione w przeglądach teatralnych.
Opracowała:
Beata Karczyńska wychowawca
świetlicy szkolnej SP1 Czersk
GALERIA
(kliknij na zdjęcie aby powiększyć)

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
81827761 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone