Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Poniedziałek, 27 maja 2024 r. Brak aktualizacji strony od 630 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

Czas Średniowiecza.
VIII
Temat: Dlaczego ludzie Średniowiecza nie mieli tych samych praw?

s. 22 – 25
1. Obecnie wszyscy są równi wobec prawa.
2. Społeczeństwo średniowieczne:
+ na czele państwa stał król – rządził,
- rycerze, późniejsza szlachta – walczą,
- duchowni – modlą się,
- chłopi – pracują na roli,
- ! mieszczanie – mieszkańcy miast – zajęcia miejskie (handel, rzemiosło).
3. Najcenniejszym dobrem w Średniowieczu była ziemia uprawna.
4. W Średniowieczu w Europie mieszkało mniej ludzi niż obecnie.
5. Podróżowanie w Średniowieczu nie było bezpieczne.
6. Dzień powszedni człowieka średniowiecznego – przeczytać z podręcznika.
7. W Średniowieczu wykorzystywano siłę mięśni ludzkich, zwierząt, wiatru i płynącej wody.
Zadanie domowe (1) - pisemnie
Dlaczego ludzie średniowiecza bali się śmierci?
Zadanie domowe (2) – ustnie
Co symbolizuje „taniec śmierci”?

IX
Temat: Na zamku rycerskim.
s. 26 – 29
1. Zamek to miejsce obronne.
2. Elementy obronne zamku:
- grube mury,
- wieże obronne,
- obronne miejsce (wzgórze, rozwidlenie rzek, jezioro, wyspa, półwysep, teren bagienny),
- bramy obronne – baszty,
- ruchoma krata,
- zwodzony most,
- fosy suche i z wodą,
- wysoka wieża obserwacyjna,
- podziemny tunel do ucieczki.
3. Zajęcia mieszkańców zamku:
- pan zamku doglądał gospodarstwa,
- polowania,
- biesiady i uczty,
- gra w karty, szachy i w kości,
- słuchanie pieśni trubadurów – wędrownych śpiewaków,
- turnieje rycerskie.
Zadanie domowe
Wypiszę cechy dobrego rycerza.

X
Temat: Życie w średniowiecznym klasztorze – w klasztornej bibliotece.

s. 30 – 33
1. Klasztor w Średniowieczu to często miejsce obronne.
2. W klasztorach mieszkali mnisi – samotnicy tworząc wspólnotę.
3. Żyli oni według określonych zasad – reguły.
“Módl się i pracuj”.
4. Elementy klasztoru – podr. s. 30.
5. Zajęcia mnichów:
- modlitwa,
- praca fizyczna,
- praca umysłowa
(rolnictwo, hodowla zwierząt, ryb, ogrodnictwo, pszczelarstwo, rzemiosło, medycyna)
(nauka – zdobywanie wiedzy, nauka – edukacja, kopiowanie – przepisywanie ksiąg)
6. Klasztory były miejscem przechowywania relikwi i pielgrzymek.

XI
Temat: Idziemy do średniowiecznej szkoły.

s. 34 – 35
1. W Średniowieczu szkoły istniały w klasztorach, przy katedrach, bądź w miastach.
2. Jak uczono się w średniowiecznej szkole?
3. W dawnej szkole uczono:
- czytania i pisania po łacinie,
- gramatyki,
- retoryki,
- astronomii,
- arytmetyki,
- geometrii,
- muzyki.
4. Czy wiesz czym był abakus i jak się nim posługiwano?
Zadanie domowe - pisemnie
Jakie znaczenie ma zastosowanie cyfr arabskich?

XII
Temat: Jak powstały uniwersytety?

s. 36
1. Niektóre szkoły z racji zasobnych bibliotek i sławnych wykładowców cieszyły się uznaniem. Przekształcały się w uniwersytety.
2. Uczono tam prawa, medycyny i teologii.
3. Najstarszy polski uniwersytet powstał z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w Krakowie w1364 r.(II poł.XIVw.) – Akademia Krakowska.
4. Życie studentów (żaków, scholarów) było trudne, ale
i wesołe.
Zadanie domowe – pisemnie
Jak rozumiesz słowa Abelarda?
„Staranne i częste zadawanie pytań jest kluczem do mądrości”.

XIII
Temat: Jak budowano katedry?

s. 37 – 39
1. W Średniowieczu budowano w stylu romańskim i gotyckim.
2. Cechą stylu romańskiego była obronność – grube mury, małe okienka.
3. Styl gotycki to budowle wysokie, strzeliste, duże okna z witrażami.
4. Budowa katedry była trudna, kosztowna i pracochłonna. Budową katedr zajmowali się specjaliści (architekci, murarze, rzeźbiarze) przenoszący się z miejsca na miejsce i strzegący tajemnicy swego fachu.
Zadanie domowe – pisemnie
Wyjaśnij dlaczego mówimy, że „katedry to budowle z kamienia, szkła i światła”

XIV
Temat: Zabytki romańskie
i gotyckie w Polsce.


1. Zabytki romańskie w Polsce:
- Kolegiata śś Piotra i Pawła w Kruszwicy,
- Kolegiata NMP w Tumie pod Łęczycą,
- Rotunda św. Prokopa w Strzelnie,
- Kościół św. Andrzeja w Krakowie.
2. Zabytki gotyckie w Polsce:
- bazylika Mariacka w Gdańsku,
- Zamek Krzyżacki w Malborku,
- Ratusz miejski i mury obronne w Toruniu,
- Kościół NMP w Toruniu,
- Bazylika śś Janów w Toruniu,
- Katedra Wniebowzięcia NMP we Włocławku,
- kamieniczki przy Starym Rynku w Poznaniu,
- Kościół Ścięcia św. Jana w Chojnicach.

XV
Temat: Jak toczono bitwy w Średniowieczu?

s. 40 – 41
1. W Średniowieczu wojna była wydarzeniem naturalnym i codziennym.
2. Kościół katolicki starał się ograniczyć ilość walk wprowadzając „pokój boży”.
3. Walczono o ziemię, łupy, koronę, władzę.
4. Na jaką broń walczono?
- łuki,
- miecze,
- topory,
- włócznie,
- młoty,
- maczugi bojowe,
- kusze,
- armaty.
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
81007291 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone