Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Sobota, 28 stycznia 2023 r. Brak aktualizacji strony od 145 dni.    
Historia
p. M. Talewski

Wymagania edukacyjne
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Podręczniki
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Notatki z lekcji
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Materiały dodatkowe
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Referaty uczniów
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Powtórzenia
» Klasa IV
» Klasa V
» Klasa VI

Wyszukiwarka:

Wiek XVIII. Czas postępu, czas rewolucji.
LV
Temat: Polska i jej sąsiedzi w II poł XVIII w.
s. 129 - 130
1. Wojny XVII i początku XVIII wieku przyniosły Polsce osłabienie i straty terytorialne.
2. Naszymi sąsiadami w II połowie XVIII w. były: Austria, Prusy
i Rosja.
3. Państwa te były silne a Polska była słaba.
4. Sąsiedzi Polski   Polska
- silna armia, - słaba armia,
- duże dochody - małe dochody
państwa, państwa,
- potężna władza - słaba władza
władców, króla,
- sprawne rządy, - niesprawny rząd
- opieka państwa - władza szlachty
nad chłopami, nad chłopami,
- likwidacja - przywileje
przywilejów, szlacheckie,
- szkolnictwo. – szkolnictwo !!!

LVI /LVII
Temat: Ostatnia elekcja w Polsce.
Stanisław August Poniatowski – król tragiczny.

s. 131
1. W 1764 r. królem elekcyjnym został Stanisław (August) Poniatowski.
2. Stanisław August Poniatowski został królem dzięki poparciu carycy rosyjskiej Katarzyny II.
3. Król był człowiekiem mądrym i dążył do reform (zmian w kraju na lepsze).
4. Część Polaków popierała króla, część była mu przeciwna – ludzie niewykształceni bali się silnej władzy monarchy.
V. Sąd nad królem
- prokuratorzy – przygotują materiały obciążające króla,
- adwokaci (obrońcy) - przygotują materiały w obronie króla,
- sędziowie – przygotują się do wydania wyroku
[winny < - > niewinny]


LVIII
Temat: Konfederacja barska i
I rozbiór Polski 1772 .

s. 132 – 133
1. Konfederacja – to umowa szlachty w jakiejś sprawie.
2. W Barze na Podolu (Ukraina) część szlachty zawiązała konfederację:
- przeciw królowi,
- obrona religii katolickiej,
- protest przeciw Rosji – przeciw wtrącaniu się jej w sprawy Polski.
3. Konfederacja barska – I polskie powstanie narodowe 1768 – 1772.
4. I rozbiór Polski 1772 r. II poł. XVIII w.
- Rosja – ziemie litewski i białoruskie,
- Prusy – Pomorze, część Wielkopolski, Warmia, odcięły Polskę od morza,
- Austria – część Małopolski z kopalniami soli, część Ukrainy.
5. Czy I rozbiór Polski był korzystny? (dla Polski)
Rozbiór pokazał, że Polskę należy wzmocnić.
“Rzeczpospolita nierządem stoi” – to bardzo niemądre słowa głoszone przez część szlachty polskiej.LIX / LX
Temat: Polskie Oświecenie, czyli próby wzmocnienia kraju. Czasy stanisławowskie.
s. 133
1. 12 X 1773 r. powołano Komisję Edukacji Narodowej – pierwsze w świecie ministerstwo edukacji nadzorujące szkolnictwo.
12 października – Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela).
2. Towarzystwo dla Ksiąg Elementarnych – wydawano podręczniki.
3. 1764 r. król powołał Szkołę Rycerską – dla ubogiej szlachty (Tadeusz Kościuszko).
“Oby jemu było dobrze (w życiu)
i z nim było dobrze (innym)”.
4. Król organizował “obiady czwartkowe” dla ludzi wykształconych.
5. Zmiany w miastach – poprawa prawa miejskiego.
6. Architektura i sztuka w czasach „króla Stasia”:
- Zamek Królewski w W–wie (odbudowany po II wojnie światowej),
- Pałac na Wodzie w warszawskich Łazienkach,
- Marcello Bacciarelli - portrety władców Polski w tym Stanisława Augusta Poniatowskiego,
- Bernardo Bellotto zwany Canaletto - widoki Warszawy wykorzystane po II wojnie światowej do odbudowy miasta.

LXI
Temat: Dlaczego cenimy Konstytucję 3 maja 1791 r.?
II rozbiór Polski 1793 r.

s. 134 - 136

1. 1788 – 1792 – Sejm Wielki, Sejm Czteroletni
- zwolennikami reform w kraju byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj.
2. Konstytucja - to najważniejsza ustawa w państwie.
3. Szkolną konstytucją jest Statut Szkoły.
4. Konstytucję 3 Maja 1791 r. przygotowano w tajemnicy i uchwalono przez aklamację – złamano prawo, był to zamach – ale czy można było w tej sytuacji inaczej ratować kraj?
5. Konstytucja była próbą naprawy i wzmocnienia państwa.
6. Dzień 3 maja jest świętem państwowym i dniem wolnym od pracy i szkoły.
7. Konfederacja targowicka – porozumienie magnatów przeciw Konstytucji 3 Maja
- uzyskali pomoc carycy rosyjskiej Katarzyny II,
- obalili Konstytucję,
- doprowadzili do II rozbioru Polski,
- byli zdrajcami.
8. II rozbiór Polski 1793 r.
- Rosja zabrała ziemie białoruskie
i ukraińskie,
- Prusy zabrały Gdańsk, Wielkopolskę, część Mazowsza i Małopolski.

LXII
Temat: Powstanie Kościuszkowskie – chłopi chwytają za kosy.
s. 137

Na czele kolejnego powstania stanął Tadeusz Kościuszko.
1. 24 marca 1794 r. na rynku w Krakowie złożył przysięgę.
2. W powstaniu walczyli chłopi uzbrojeni w kosy – kosynierzy.
3. Bp Racławicami
4 kwietnia 1794 r. [chłop Wojciech Bartos  Bartosz Głowacki.
4. W Warszawie na czele ludu walczył szewc Jan Kiliński.
5. Po bp Maciejowicami Kościuszko dostał się do niewoli, a powstanie upadło.

LXIII
Temat: III rozbiór Polski. Przyczyny upadku państwa.
s. 138
s. 129 - 138
1. III rozbiór Polski miał miejsce
w 1795 r. – upadek państwa
II poł XVIII w.
2. Przyczyny upadku Polski:
- słabe państwo polskie,
- silni i agresywni sąsiedzi,
- przywileje szlacheckie.

LXIV
Temat: Legiony Polskie we Włoszech. „Jeszcze Polska nie umarła …”
s. 139

1. W 1797 r. część Polaków utworzyła we Włoszech u boku Napoleona Legiony Dąbrowskiego.
2. Pieśń Legionów powstała
w 1797 r. stała się hymnem Polski
w 1926 r.
3. Legioniści walczyli we Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Prusach i … na San Domingo.
4. Napoleon utworzył w 1807 r.
(I poł XIX w.) Księstwo Warszawskie jako namiastkę państwa polskiego.

Legionistów polskich cenimy za to, że próbowali odzyskać niepodległość.

LXVI
Temat: Kultura staropolska wokół nas.
s. 141 – 144
1. Co to jest kultura?
Podręcznik s. 141
2. Kultura staropolska wokół nas:
- pałace królewskie i magnackie,
- budynki kościołów,
- wyposażenie pałaców i kościołów,
- Kalwarie [Kalwaria Wielewska],
- obyczaje świąteczne – Boże Narodzenie, Wielkanoc,
- dawne potrawy,
- zwroty: pan, pani,
- polska gościnność.
Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
77793273 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2023
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone