Biuletyn Informacji publicznej  Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"Szkoła Promująca Zdrowie
   GłównaPocztaE–podręcznikiGoogle AppsOffice 365E-dziennikPlan lekcjiFilm o szkole
Niedziela, 14 lipca 2024 r. Brak aktualizacji strony od 678 dni.    
Promocja Zdrowia
Szkoła Promująca Zdrowie

» Promocja zdrowia
» Koncepcja
» Zespół
» Priorytety
» Główne działania

Wyszukiwarka działu:

Promocja zdrowia

Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku.

Jako szkoła nosząca imię Janusza Korczaka sięgamy do idei, które głosił i priorytetów, które jednocześnie są priorytetami szkoły promującej zdrowie. W pełni zgadzamy się z jego systemem opiekuńczo-wychowawczym, którego istotą był ciepły, sprzyjający dzieciom klimat, w którym dzieci czują się dobrze, mogą być sobą i stopniowo dorastają do zadań jakie stawia im społeczeństwo. Zarówno J. Korczak jak i doświadczenie życiowe pokazują nam, że "zdrowie to największe dobro życia". Dlatego jednym z głównych celów szkoły stała się:

promocja zdrowia, która jest procesem nastawionym na pomnażanie i rozwój zdrowia przede wszystkim poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych.


Biorąc pod uwagę powyższy priorytet, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w dniu 24 listopada 2000 roku podpisała deklarację dotyczącą realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie". W początkowym etapie położono szczególny nacisk na upowszechnienie idei Szkoły Promującej Zdrowie. Popularyzowane założenia spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją przeważającej części członków społeczności szkolnej. Udało się wdrożyć nauczycieli do systematycznego poszerzania swojej wiedzy z zakresu promocji zdrowia. Zespół powołany do realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie sprawnie planował i organizował kolejne działania, trafnie wykorzystując wyniki diagnozy. Udało się wypracować politykę i warunki pracy szkoły sprzyjające edukacji zdrowotnej.
Dzięki efektywnej współpracy ze środowiskiem udało się stworzyć pozytywną atmosferę dla realizacji projektu i w 2004 roku po trzyletniej przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie, uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Realizacja celów priorytetowych projektu Szkoła Promująca Zdrowie spowodowała, że idea promocji zdrowia jest stale obecna w życiu szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 zespół ds. promocji zdrowia w szkole z udziałem całej rady pedagogicznej dokonał autoewaluacji naszych wspólnych działań. Raport z ewaluacji był podstawą udzielenia prolongaty Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, który został nam wręczony przez Kuratora Oświaty p. Elżbietę Wasilenko 23 października 2014 r. podczas seminarium "Smaczna szkoła" w Jastrzębiej Górze.

Podręczniki
Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2022/2023.
Oddziały zerowe
Klasy 1-8 (do kupienia)
Dla rodzica
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW na rok szkolny 2021/2022
W D Ż
Menu
Komunikaty dyrektora
NAUKA w SP1
DLA RODZICÓW
DLA NAUCZYCIELI
PANEL INFORMACYJNY
DLA ÓSMOKLASISTY

Deklaracja dostępności

Menu obiadowe

Prawo szkolne
O szkole
Czersk i okolice
Stowarzyszenie

SU
ZHP
Pedagog i psycholog
Logopeda
Rzecznik Praw Ucznia
Rycerstwo

Zajęcia pozalekcyjne
Kategorie newsów
Terminarz 2021/2022
Sukcesy i uroczystości

Promocja Zdrowia
Ekologia
Sport
Żeglarstwo
Języki obce i regionalne
Biblioteka
Świetlica

Opracowania n-li
Plan lekcji

Najlepsi uczniowie
Gazetka szkolna
Rozrywka
Różne
Dla ucznia
Regulaminy
Konkursy 2020/2021

Zadania i ćwiczenia:
Zadania interaktywne

Przedmioty
Technika:
Technika (K.Mróz)

Historia:
Historia (M.Talewski)
Nasze Konkursy
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczne Wakacje"

REGULAMIN
Wyniki poprzednich edycji konkursu:
rok 2022
rok 2021
rok 2020
rok 2019
rok 2018
rok 2017
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
rok 2008
rok 2007
rok 2006
82263445 Unikalnych Wizyt
Powered by PHP-Fusion © 2003-2024
Kazimierz Kosecki SP1 Czersk
Theme Designed by: Brimstone